Alex Hekman van Sweco nieuw lid Kernteam Deltatechnologie

Home
Algemeen
Alex Hekman van Sweco nieuw lid Kernteam Deltatechnologie

Alex Hekman van Sweco nieuw lid Kernteam Deltatechnologie

Alex Hekman volgt Frank Goossensen van Arcadis op als vertegenwoordiger van NLingenieurs in het Kernteam Deltatechnologie van de Topsector Water. Het kernteam wil de exportpositie van Nederland verbeteren door het structureel versterken van Nederlandse kennis en innovatie op het gebied van deltatechnologie.

“Ik vind het fantastisch om de kennis die we bij NLingenieurs hebben in te zetten voor de Nederlandse deltatechnologiesector”, aldus Alex. Door verstedelijking, groei van de wereldbevolking en klimaatverandering groeit de wereldwijde waterproblematiek. Ook in Nederland hebben we daarmee te maken. Door de lage ligging van ons land hebben we van oudsher veel ervaring met het oplossen van problemen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De Topsector Water is in het leven geroepen om die Nederlandse kennis te bundelen en te exporteren naar het buitenland.

Brug tussen innovatie en praktijk
Het Kernteam Deltatechnologie houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van deltatechnologie. “De afgelopen jaren is er vooral veel kennis ontwikkeld op gebied van waterveiligheid. De komende jaren liggen er grote uitdagingen op het klimaatadaptatief maken van steden en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederlandse ingenieursbureaus kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Door onze betrokkenheid bij de kennisinstituten en bij de uitvoering zijn wij een brug tussen innovatie en praktijk. Wij kunnen ervoor zorgen dat nieuwe kennis niet op de plank blijft liggen, maar toepasbaar wordt. Die invalshoek wil ik heel graag inzetten in het Kernteam Deltatechnologie.”

Over Alex Hekman
Alex is commercieel manager Water bij Sweco. Hij heeft veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van complexe en grootschalige nationale en internationale projecten. Hij is onder andere nauw betrokken bij het megaproject ‘National Capital Integrated Coastal Development’ in Jakarta. Alex houdt zich bij zijn werkzaamheden in het bijzonder bezig met de samenwerking tussen overheid, ingenieursbureaus en kennisinstituten.

Agenda

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia