App Het Vernuft

Home
App Het Vernuft

NLingenieurs heeft in het kader van het 100-jarig jubileum een app ontwikkeld in samenwerking met studenten van het Mediacollege Amsterdam. In deze app willen we in eerste instantie de icoonprojecten van onze leden presenteren, met het doel het werk van ingenieurs aan een breed publiek te tonen en onze bekendheid als branchevereniging te vergroten. We benaderen in de app het vernuft van de projecten; de app draagt daarom ook deze naam: Het Vernuft.

We hebben een tijd geleden gevraagd om input. Hier hebben we veel reacties (met input) op gekregen waar we heel blij mee waren. Met deze eerste input konden we het (stoom)proces in gaan -de studenten hadden 3 maanden om de app te maken als hun eindexamenopdracht- om een app te laten maken, waarbij we uiteindelijk kwamen op een constructie die zowel de ontwerpfase belicht als wel de realisatie van de oplossing van het probleem, de vraag. Nu we het format van de app hebben, is duidelijk dat de teksten moeten worden aangescherpt op basis van een nieuw format. Dat kunnen de ingenieursbureaus het beste zelf doen en we hopen dat we de vraag nog een keer mogen uitzetten om op basis van het nieuwe format input te leveren.

Aanleveren input
Input voor projecten kan (alleen) via dit formulier: Format app

Voorproefje app
Wilt u al een voorproefje zien? De app is te vinden op https://app.nlingenieurs.nl; deze is nog gevuld met delen van de eerste input, de teksten moeten nog worden aangepast.

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia