Cobouw column: De Ingenieuze Stad

Home
Algemeen
Cobouw column: De Ingenieuze Stad

Cobouw column: De Ingenieuze Stad

Deze column is op 1 augustus 2017 gepubliceerd op Cobouw.nl.

Bij zomer denkt u mogelijk aan relaxen, bezienswaardigheden bekijken, genieten van de natuur, een koud biertje en weinig verkeer op de weg. Tot het moment dat de vakantie weer voorbij is. Dan stappen we weer met z’n allen in een wereld die steeds complexer wordt. Een wereld die in rap tempo verder verstedelijkt. En Nederland moet daarin mee om haar concurrentiepositie te behouden. In de wereld worden veel mooie projecten gerealiseerd; denk bijvoorbeeld aan nieuwe steden in China en een nieuw eiland bij Dubai. Projecten waar Nederlandse ingenieursbureaus een belangrijke bijdrage aan leveren. Veelal zijn deze projecten op onontgonnen gebieden.

Mijn nieuwsbronnen
De Nederlandse realiteit is toch anders, waar we met historische, huidige en toekomstige factoren rekening moeten houden. Als ik mijn nieuwsbronnen erop na sla zie ik artikelen voorbij komen over: het enorme woningtekort dat leidt tot stijgende prijzen, het behouden van het stadsaangezicht en de sociale cohesie, de toenemende vraag naar zorg door de vergrijzing van Nederland, het gebrek aan voldoende vakmensen, de verduurzaming om te voldoen aan het Klimaatakkoord, het land klimaatadaptief maken, de vervoersaderen van de Randstad die dichtslibben, Schiphol dat tegen haar grenzen aanloopt, de versnelde digitalisering, de inzet van blockchain, de zelfrijdende auto, Virtual Reality en de toenemende robotisering. En deze lijst is nog niet eens compleet.

Lifecycle-denken
Het zijn onderwerpen die steeds meer van invloed op elkaar zijn en dat zorgt voor een toegenomen complexiteit. Het zijn uitdagingen die gerealiseerd moeten worden met een toekomstbestendige visie. Laat het lifecycle-denken nou net in het DNA van ingenieursbureaus zitten. Projecten met een integrale en toekomstbestendige visie zijn initieel wat duurder, maar op de langere termijn een veel betere investering. Het is tijd dat de lokale en landelijke overheid structureel budget vrijmaakt om van de complexiteit van de stad een Ingenieuze Stad te maken.

Laten we niet alleen wachten op de overheid. Ik daag u uit om uw vraagstuk vanuit een breder perspectief te benaderen. Vanuit NLingenieurs agenderen wij dit door het lifecycle-denken te profileren en door het ondersteunen van #duurzaamregeerakkoord. Doet u mee?

Ferdinand Wieman MSc
Manager Leden & Vereniging bij NLingenieurs
Twitter: @fwieman

PS. Op donderdagmiddag 26 oktober organiseert NLingenieurs het congres ‘De Ingenieuze Stad’ in Pakhuis de Zwijger. Bekijk hier de Save The Date en/of bekijk het programma op de website van Pakhuis de Zwijger.

Agenda

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia