Commissie Infrastructuur

Home
Commissie Infrastructuur

De commissie Infrastructuur behartigt de collectieve belangen van de leden van NLingenieurs in de markt van GWW, de transportsector en ten aanzien van het mobiliteitsbeleid. Het accent in deze commissie ligt op marktontwikkeling, marktwerking en op profilering van de branche. De commissie wil een bijdrage leveren aan gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en tevens lobbyen voor geschikte wet- en regelgeving. De commissie onderhoudt contacten met relevante opleidingsinstituten en geeft mede richting aan relevant (wetenschappelijk) onderzoek.


Samenstelling commissie

    • Voorzitter Erik Wagemaker Icoon-PSB-POST-e1363881394972  
    • Vicevoorzitter Vacant Icoon-PSB-POST-e1363881394972
    • Secretaris Niels Heeres Icoon-PSB-POST-e1363881394972 

     

Copyright 2016 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia