Commissie Internationaal

Home
Commissie Internationaal

De commissie Internationaal bevordert het internationaal ondernemen door de branche in het buitenland. Daarbij wordt er naar gestreefd het imago van de branche te positioneren en te bevorderen. De commissie biedt een netwerk voor Nederlandse bureaus die structureel een deel van hun werk in het buitenland (willen gaan) uitvoeren. Er wordt binnen deze commissie naar gestreefd om internationaal ondernemen toegankelijk te maken voor alle NLingenieurs-leden. De commissie zet zich voorts in voor het bevorderen van een level playing field, harmonisering en professionalisering van de branche buiten Nederland.

Samenstelling commissie

  • Voorzitter Frank Heezen – ARCADIS (Rotterdam) Icoon-PSB-POST-e1363881394972
  • Vicevoorzitter Wim Klomp – HaskoningDHV Nederland B.V.  Icoon-PSB-POST-e1363881394972
  • Secretaris Néné Barry – Witteveen+Bos (Den Haag) Icoon-PSB-POST-e1363881394972 
  • Commissielid Richard Smallegange – Antea Nederland
  • Commissielid Léon Tuunter – Iv-Groep b.v.
  • Commissielid Hero Heering – Mott MacDonald BV
  • Commissielid Frits Immers – Movares Nederland B.V. 
  • Commissielid Ernst Malipaard – Sweco nederland B.V.
  • Commissielid Rob van den Boomen – Witteveen+Bos

 


Zaken doen in het buitenland? Kijk in de Economische reisagenda van Nederlandse bewindslieden

Economische handelsmissies van de overheid kunnen u helpen zaken te gaan doen in het buitenland, of uw lopende werkzaamheden in het buitenland te versterken. Inzicht in de geplande of voorgenomen economische missies van de Nederlandse Rijks- en decentrale overheden is daarom erg belangrijk.

Via deze link komt u op de website van de Rijksoverheid. Hier treft u het meest actuele overzicht van de economische reisagenda van de bewindslieden aan. De reisagenda wordt regelmatig bijgewerkt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij adviseren u deze dan ook met enige regelmaat (bijvoorbeeld eens per kwartaal) op actualiteit te controleren.

Voor vragen over de economische reisagenda kunt u zich richten tot: reisagenda@minbuza.nl. Heeft u overige vragen over internationaal ondernemen, neem dan contact op met Néné Barry (beleidsmedewerker internationaal), via: internationaal@nlingenieurs.nl Icoon-PSB-POST-e1363881394972

Copyright 2016 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia