Commissie Ruimte & Milieu

Home
Commissie Ruimte & Milieu

De commissie Ruimte & Milieu heeft tot taak de collectieve belangen van de branche in de markt van de Ruimtelijke Ordening te behartigen. Denk hierbij aan gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, kwaliteit van leefomgeving, archeologie, milieuzonering en riolering. Het schaalniveau waarop de opdrachtnemers en opdrachtgevers opereren varieert van lokaal en regionaal tot nationaal. Functiewisselingen van en naar wonen, werken en recreëren zijn interessant, zowel in rurale als in urbane omgevingen. Belangrijke factoren zijn overheidspartijen in meerdere lagen, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.


Voorzitter Koos Seerden – Rho adviseurs  Icoon-PSB-POST-e1363881394972  

 

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia