Commissie Ruimte & Milieu

Home
Commissie Ruimte & Milieu

De commissie Ruimte & Milieu heeft tot taak de collectieve belangen van de branche in de markt van de Ruimtelijke Ordening te behartigen. Denk hierbij aan gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, kwaliteit van leefomgeving, archeologie, milieuzonering en riolering. Het schaalniveau waarop de opdrachtnemers en opdrachtgevers opereren varieert van lokaal en regionaal tot nationaal. Functiewisselingen van en naar wonen, werken en recreëren zijn interessant, zowel in rurale als in urbane omgevingen. Belangrijke factoren zijn overheidspartijen in meerdere lagen, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.


Samenstelling commissie

  • Voorzitter Koos Seerden – Rho adviseurs  Icoon-PSB-POST-e1363881394972  
  • Secretaris Niels Heeres – Sweco nederland B.V. Icoon-PSB-POST-e1363881394972 
  • Commissielid Dirk Wetering – Antea Group (Oosterhout) 
  • Commissielid Rémi Adriaansens – Arcadis Nederland BV
  • Commissielid Jan Kupers – Kupers & Niggebrugge
  • Commissielid Paul ten Kroode – Sweco nederland B.V.
  • Commissielid René Jansen – Witteveen+Bos

 

Copyright 2016 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia