Commissie Verenigingszaken

Home
Commissie Verenigingszaken

De commissie Verenigingszaken bewaakt en bevordert het imago van NLingenieurs in Nederland. De commissie vormt het maatschappelijk en sociaal geweten van de vereniging door normen voor het NLingenieurs-lidmaatschap te bepalen en te borgen binnen het juridische kader van de vereniging (statuten, reglementen, gedragscode, etc.). De commissie houdt toezicht op de naleving van de gestelde normen. Naar aanleiding van voorkomende incidenten/situaties neemt de commissie openbare standpunten in met betrekking tot gedragingen van leden en de branche als geheel (deze standpunten zijn niet herleidbaar tot individuen). De commissie kan gevraagd en ongevraagd het bestuur van NLingenieurs adviseren met betrekking tot voornoemde activiteiten.


Samenstelling commissie

  • Voorzitter Ido Croese Icoon-PSB-POST-e1363881394972
  • Vicevoorzitter Jan Tiddo Bresters  Icoon-PSB-POST-e1363881394972
  • Secretaris  EJZ@NLingenieurs.nl

 

 

Copyright 2016 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia