Commissies & Expertnetwerken

Home
Commissies & Expertnetwerken

Commissies
NLingenieurs heeft, naast het bestuur, een tiental commissies waarin de leden richting en invulling geven aan het beleid van de vereniging. Elke commissie wordt vanuit NLingenieurs secretarieel ondersteund door een medewerker.

Leden van NLingenieurs kunnen via het Ledennet op de hoogte blijven van de activiteiten van de commissies. Hier zijn de vergaderstukken en overige documenten van de commissies te vinden.


Expertnetwerken
NLingenieurs wil haar leden een dynamisch en inspirerend netwerk bieden om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit wisselen en om de “agenda” van de vereniging te beïnvloeden. Naast de permanente commissies biedt NLingenieurs haar leden daarom de mogelijkheid om kennis en ervaringen over specifieke onderwerpen uit te wisselen en verder uit te diepen. Dit gebeurt door het faciliteren van zogenaamde expertnetwerken. Zoals de naam al aangeeft, betreft het hier bijeenkomsten van leden waarbij de beroepsuitoefening centraal staat en het ondernemerschap een secundaire rol speelt. In een aantal gevallen kan het gewenst zijn dat ook niet-NLingenieurs-leden aan het netwerk deelnemen, bijvoorbeeld representanten uit de kenniswereld, opdrachtgevers ed. NLingenieurs zal op deze netwerken bij tijd en wijle een beroep doen om deskundigen uit hun midden voor te dragen om in een commissie, een tijdelijke werkgroep, of om als representant van de branche in een extern gremium zitting te nemen. Ook kunnen deze expertnetwerken contacten onderhouden met bijvoorbeeld opleidingsinstituten om de aansluiting met het gewenste beroepsprofiel te verzekeren. De expertnetwerken kunnen NLingenieurs echter niet formeel binden of vertegenwoordigen.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan een van de expertnetwerken, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van het betreffende netwerk. De contactgegevens van de voorzitters van de expertnetwerken staan hieronder vermeld.

Expertnetwerk Akoestiek, Bouwfysica & Brandveiligheid
Contactpersoon Theodoor Höngens – M + P Raadgevende Ingenieurs B.V. Icoon-PSB-POST-e1363881394972

Expertnetwerk BIM
Contactpersoon Wouter Engelen – Movares Nederland B.V. Icoon-PSB-POST-e1363881394972

Expertnetwerk Bodem
Contactpersoon Willem Hendriks – Witteveen+Bos Icoon-PSB-POST-e1363881394972

Expertnetwerk Duurzaam GWW
Contactpersoon Niels van Amstel – Megaborn Icoon-PSB-POST-e1363881394972

Expertnetwerk Assetmanagement
Contactpersoon Geert Fuchs – HaskoningDHV Nederland B.V.  Icoon-PSB-POST-e1363881394972

Expertnetwerk Milieueffectrapportage (M.E.R.)
Contactpersoon Hans Helder – Witteveen+Bos Icoon-PSB-POST-e1363881394972

Expertnetwerk Normalisatie & Bouwregelgeving
Contactpersoon Johan Koudijs – DGMR Icoon-PSB-POST-e1363881394972

Expertnetwerk Riolering & Stedelijk Water
Contactpersoon Karst Jan van Esch – Sweco nederland B.V. Icoon-PSB-POST-e1363881394972

Expertnetwerk Risicomanagement
Contactpersoon Dick Nederveen – Movares Nederland B.V. Icoon-PSB-POST-e1363881394972

Expertnetwerk Systems Engineering
Contactpersoon Mervyn Suurmond – Tauw Group B.V. Icoon-PSB-POST-e1363881394972

Wil je ook een actieve bijdrage leveren aan de vereniging? Kijk dan eens op onze vacature pagina.

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia