De boegbeelden voor het programma Klimaatadaptatie zijn bekend!

Home
Algemeen
De boegbeelden voor het programma Klimaatadaptatie zijn bekend!

De boegbeelden voor het programma Klimaatadaptatie zijn bekend!

Gisteren kwamen ze voor het eerst bij elkaar om kennis te maken en de eerste beelden te delen over het programma en de community Klimaatadaptatie. Volgende week donderdag 12 april gaan ze het programma Klimaatadaptatie verder in de steigers zetten met alle leden die mee willen denken.

 

Afgelopen weken heeft de selectiecommissie, bestaande uit Johan van den Elzen, William Sanders, Mark Pehlig en Jacolien Eijer gesprekken gevoerd met 8 van de kandidaat-boegbeelden die waren voorgedragen voor dit programma. Uit deze kandidaten zijn de volgende vier boegbeelden geselecteerd. Bij de keuze heeft de selectiecommissie rekening gehouden met de motivatie en ambitie van de kandidaten. Ook is gekeken welke kandidaten samen een goed team zullen vormen, qua competenties en persoonlijke eigenschappen en, niet onbelangrijk, er is gestreefd naar een team dat een goede afspiegeling vormt van de leden (ook rekening houdend met de kandidaten voor de andere programma’s).

Mini-bio’s van de boegbeelden


Alex Hekman heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor NLingenieurs in de Commissie Water. Hij heeft een goede verbinding met en vertrouwen van de leden van de voormalige Commissie Water en het expertnetwerk Stedelijk Water en Riolering. Alex is vertegenwoordigd in toonaangevende netwerken op het thema. Hij zet zich graag in voor het grotere geheel, is erop gebrand om de onze branche meer positie en zichtbaarheid te geven in het debat rondom klimaatadaptatie. Bekijk Alex op LinkedIn.


David van Raalten is in Nederland een bekend gezicht op het gebied van klimaatadaptatie. Regelmatig treedt hij als expert op in de media en op congressen. Hij zet zich ook binnen zijn eigen bedrijf in om Klimaatadaptatie niet alleen als een “water” -thema te zien, maar juist ook bij de bouw en inrichting van gebieden rekening te houden met klimaatverandering. Hij vindt dat onze branche van grote waarde kan zijn door de aanpak van klimaatadaptatie concreter te maken en te zorgen dat gemeenten, die nu grotendeels aan de lat staan, meer zicht krijgen op een goede aanpak. Hij ziet een grote waarde in een gezamenlijk optreden van de ingenieursbureaus. Bekijk David op Linkedin.


Roelf Bollen is stedenbouwkundige en benadert het thema klimaatadaptatie vanuit een breed ruimtelijk perspectief. Ze legt de verbinding met de ontwikkeling van de stad en met de thema’s gezondheid, energie en sociale innovatie. Bovendien heeft ze zich in haar carrière altijd gericht op de vragen uit de markt, met een goed verdienmodel en met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Als stedenbouwkundige werkt zij graag in multidisciplinaire teams met diverse ingenieurs aan tafel. Roelf is actief in diverse netwerken in de Bouwwereld en heeft daarin een sterke focus op resultaten en betrokkenheid van de leden. Bekijk Roelf op Linkedin.


Mathijs van Vliet is de jongste van het stel. Hij werkt pas kort in de ingenieursbranche en was daarvoor wetenschapper. Nadat hij bij de Wageningen Universiteit is gepromoveerd op een onderzoek naar de link tussen kwalitatieve scenario’s (participatief) en kwantitatieve (modellen) in het waterbeheer (een Europees onderzoek gelinkt aan de Kaderrichtlijn Water), heeft hij praktijkonderzoek gedaan aan de VU en WU op het gebied van klimaatadaptatie en governance. Met deze ervaring kan Mathijs goed de verbinding met de kenniswereld leggen en legt hij een meer wetenschappelijke basis onder ons programma.  Daarbij komt zijn ervaring met het bouwen van Communities rondom het praktijkonderzoek hem goed van pas. Bekijk Mathijs op Linkedin.

Agenda

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia