Strategische Adviesraad – Oproep nieuwe leden

Home
Algemeen
Strategische Adviesraad - Oproep nieuwe leden

Strategische Adviesraad – Oproep nieuwe leden

Auteur: 29 augustus 2017 Algemeen, Nieuwsberichten

Om NLingenieurs klaar te stomen voor de toekomst willen we – zoals aangekondigd ter ondersteuning van bestuur en directeur – een Strategische Adviesraad (SAR) in het leven roepen. Hierbij doen we een oproep aan onze leden om mee te denken over de samenstelling van deze Raad. Dit kan door leden voor te dragen voor deze Raad die een belangrijke rol gaat spelen in de transitie van NLingenieurs.

Hiermee wordt NLingenieurs een slankere, flexibelere organisatie waarbij de commissies meer een community-structuur krijgen met de focus minder op vergaderen en besluitvorming en meer op ontmoeten en realiseren. De SAR wordt hèt orgaan dat beoordeelt welke ontwikkelingen relevant zijn voor onze branche en de aandacht verdienen van NLingenieurs.

Taak van de SAR

Het is de bedoeling dat deze Adviesraad het Bestuur en de Directeur adviseert over strategische keuzes, trends en richting; relevante ontwikkelingen voor de ingenieursbranche verkent en benoemt. Zij moet op basis hiervan advies geven over initiatieven en projecten die voor NLingenieurs belangrijk zijn om aandacht aan te besteden en op te pakken.

Dit advies geeft bestuur en de directeur richting bij het bepalen welke projecten worden opgepakt, welke initiatieven goed zijn om te starten en welke posities worden ingenomen voor belangenbehartiging.

De Strategische Adviesraad vergadert tweemaal per jaar en vormt onderdeel van een drie-eenheid met het bureau en de te vormen communities van NLingenieurs. De leden van de SAR leveren zo een zeer belangrijke bijdrage aan de toekomst van NLingenieurs en de branche als geheel. De pluriformiteit en de diversiteit aan achtergronden garanderen dat de blik van NLingenieurs naar buiten gericht zal zijn en blijven. Daarmee worden trends op tijd gesignaleerd en besproken, en kunnen we tijdig reageren waar nodig.

De bijeenkomsten zullen in het teken staan van inspiratie door de keuze van interessante locaties, inspirerende sprekers en discussie.

De SAR vormt hiermee het fundament van NLingenieurs nieuwe stijl!!

Samenstelling SAR

De SAR gaat uit 15 leden bestaan: 10 uit onze lidorganisaties en 5 externe boegbeelden van voor ons belangrijk werkvelden.

Interne leden (10)

Voor de invulling van de Raad zijn we dus op zoek naar 10 leden vanuit onze organisaties. We denken dan aan een mooie verdeling van man/vrouw en junior/senior; mensen met een neus voor vernieuwing; toonaangevend in hun eigen vakgebied. Een brede kijk op het werk, de verschillende disciplines en ‘de buitenwereld’. We zien graag uit alle bedrijven – klein, midden en groot – vertegenwoordigers die met enthousiasme, lef en lol deel uit willen maken van de nieuwe koers; en de Adviesraad prioriteit willen en kunnen geven.

Externe leden (5)

Van buiten de eigen organisaties zien we graag leden uit werkvelden die voor ons belangrijke zijn. Van wetenschap tot grote publieke opdrachtgevers; van private partijen tot gemeentelijke bestuurders en kleinere publieke opdrachtgevers. En ook werkgeversorganisaties mogen niet ontbreken.

Werkvelden

De leden bestrijken alle voor ons belangrijke werkvelden:

  • Mobiliteit
  • Gezond en veilig wonen en werken
  • Circulaire en duurzame bouw
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Klimaatadaptatie
  • Energietransitie
  • Digitalisering
  • Assetmanagement, LCM
  • Integraal ontwerpen
  • Publiek private samenwerking en contracteren en innoveren

 

Voordracht leden SAR

In de vorige Nieuwsbrief hebben we jullie al gevraagd om na te denken of je iemand kent die je voor zou willen dragen om zitting te nemen in de SAR vanuit de interne leden (lidorganisaties).

Misschien wil je zélf wel zitting nemen in de SAR? Dat kan natuurlijk ook.

Externe leden worden altijd uitgenodigd door het bestuur om zitting te nemen en zullen met instemming van de Strategische Adviesraad worden benoemd.

Het bestuur en de directeur zullen de voorgedragen leden beoordelen op basis van de bovengenoemde criteria en de ingezonden motivatie en het CV.

 

Zittingstermijn

Benoeming tot lid van de SAR is voor zowel interne als externe leden voor een periode van 2 jaar.

Interne leden kunnen maximaal tweemaal herkozen worden.

Externe leden worden benoemd voor een periode van twee jaar.

 

Deadline voor voordracht leden 

Zoals gezegd, je kunt jezelf en/of iemand voordragen.

Stuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk 6 oktober a.s., de naam van de persoon die je voor wil dragen (intern en extern), een korte CV van hem/haar én een motivatie naar transitieteam@nlingenieurs.nl. Als je jezelf voordraagt houdt er dan rekening mee dat je de middag/begin van de avond van 16 oktober vrijhoudt.

We hopen natuurlijk op een mooie lijst van potentiële leden voor de SAR. We rekenen op jullie!

Mocht je hierover nog vragen hebben, stuur deze dan naar transitieteam@nlingenieurs.nl.

Eerste bijeenkomst SAR

Het ligt in de bedoeling om 15 oktober de eerste bijeenkomst te organiseren van de SAR. Eind september moeten de leden dus bekend zijn; zowel intern als extern.

Best een krappe deadline, maar we zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken… met jullie hulp!

 

Pioniersgeest

Wij weten zeker dat binnen onze bureaus voldoende energie en pioniersgeest aanwezig is om de Strategische Adviesraad tot een succes te maken en daarmee – samen met het bureau, het bestuur, de directeur en de communities – de succesvolle transitie naar NLingenieurs nieuwe stijl.

Ik nodig jullie als leden van harte uit om mee te doen, mee te denken en je input en mening te geven in onze nieuwe koers. Geef je dus op voor de SAR en lever ook zo je bijdrage aan de transitie van onze branchevereniging!

 

Een vitaal netwerk, een zichtbare en slagvaardige partner, het boegbeeld van ingenieurswerk en de spreekbuis van de branche: Dat is NLingenieurs!

 

Meer nieuws over de transitie via onze Nieuwsbrief en via de website (alleen voor leden).

 

Agenda

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia