De Wimpel

Home
De Wimpel

Al 100 jaar lang zet NLingenieurs zich in voor de branche van advies- en ingenieursbureaus. Elke 5 jaar geeft NLingenieurs extra aandacht aan een organisatie of persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappelijke betekenis van het beroep en het ingenieurswerk, door het uitreiken van “De Wimpel”. De winnaar van De Wimpel kan uit alle hoeken van de maatschappij komen; het belangrijkste is dat de persoon of organisatie een positieve invloed heeft gehad op de branche, het vakgebied van ingenieursbureaus en Nederland in algemenere zin.

Historie

De Wimpel is in 1982 ingesteld door ONRI (de toenmalige naam van het huidige NLingenieurs).In het kort de eerdere winnaars van De Wimpel op een rijtje:

  • 1982: De allereerste Wimpel werd in 1982 uitgereikt aan de heren ir. J.N. Svasek en R.E. Waterman voor hun studie “Bouwen met natuur”, waarbij de eerste plannen voor een kustlocatie bij Hoek van Holland werden gepresenteerd.
  • 1985: De tweede Wimpel ging in 1985 naar ir. J. van Duivendijk voor het project “Afsluiting van een stroomgeul in de Feni River in Bangladesh”.
  • 1990: In 1990 werd de Wimpel uitgereikt aan ir. J. Buijs voor zijn project de “vouwwoning”.
  • 1992: In 1992 werd de vierde wimpel uitgereikt aan prof. Dr. L. Reijnders “voor het uitdragen van het milieugeweten van Nederland”.
  • 1997: De vijfde wimpel werd ter gelegenheid van de viering van haar 80-jarig bestaan in 1997 door ONRI uitgereikt aan Rijkswaterstaat, “voor het hele oeuvre als instituut”. Hierbij werd de uitverkiezing onder meer ingegeven door het uitstralingseffect voor Nederland in het buitenland van projecten als de Oosterscheldedam, de stormvloedkering, en de Heinenoordtunnel.
  • 2002: In 2002 ging de Wimpel naar dr. ir. Ike van der Putte, directeur van RPS BKH Adviesbureau in Delft en prominent ONRI-lid. Hij kreeg de prijs voor zijn grote verdienste bij het vormgeven aan en het uitdragen van het werk van advies- en ingenieursbureaus en met name voor zijn internationaal ijveren voor duurzame ontwikkeling.
  • 2007: De Wimpel in 2007 was voor het Technasium. Dit baanbrekende onderwijsconcept is een creatieve en vernieuwende manier om jongeren te interesseren voor het technische vakgebied. De sterke combinatie van de theorie en praktijk is voor de branchevereniging een extra plus. Scholieren die het Technasium volgen geven Nederland over een jaar of 10 vorm en hebben een grote kans dat te doen bij één van onze bureaus. Het Technasium is een groot succes, want het aantal scholen dat hierin participeert is in de afgelopen vijf jaar explosief gestegen.
  • 2012: De winnaar was Nederland van Boven.

Voor meer informatie, neem contact op met: communicatie@nlingenieurs.nl

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia