Downloads

Home
Downloads

In de Highlights 2016 staan de belangrijkste activiteiten en resultaten in 2016 van NLingenieurs. Download Highlights 2016 NLingenieurs Highlights 2016 Bekijk ook de doorbladerbare versie

Lees verder

De Highlights geven een overzicht van de belangrijkste activiteiten en resultaten in 2015 van NLingenieurs. Download PDF

Lees verder
01 09 2015

STB 2014

De standaardtaakbeschrijving (STB) is voor het eerst opgezet in 2005, door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en ONRI (nu NLingenieurs), de branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. In 2009 is de STB voor het eerst herzien, in 2014 nogmaals. De STB is een systematische beschrijving van ontwerp- en advieswerkzaamheden, die als hulpmiddel kan dienen…

Lees verder

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en klanten. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs.…

Lees verder

De Highlights tonen u een overzicht van wat wij in in 2014 hebben gerealiseerd. Lees de Highlights 2014 hier.

Lees verder

Onderzoek naar invloedrijke factoren in het bouwproces voor de constructieve veiligheid.

Lees verder
Het brancherapport 2011 is gebaseerd op het bedrijfsvergelijkend onderzoek (bvo) dat NLingenieurs jaarlijks onder haar leden uitvoert. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia Stratus bv, in opdracht van NLingenieurs. Deelnemers aan dit onderzoek ontvangen een rapportage waarin het functioneren van hun bedrijf wordt afgezet tegen de prestaties van vergelijkbare bureaus in de advies- en…
Lees verder
Het brancherapport 2010 is gebaseerd op het bedrijfsvergelijkend onderzoek (bvo) dat NLingenieurs jaarlijks onder haar leden uitvoert. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Stratus bv, in opdracht van NLingenieurs. Deelnemers aan dit onderzoek ontvangen een rapportage waarin het functioneren van hun bedrijf wordt afgezet tegen de prestaties van vergelijkbare bureaus in de advies- en ingenieursbranche.…
Lees verder
Hier vindt u de Raampolis beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten-, advies- en ingenieursbureaus, zoals daarnaar wordt verwezen in De Nieuwe Regeling, DNR 2011. Opgesteld door BNA en NLingenieurs. Download bijlage
Lees verder

Update van de eerdere lobbyagenda 201- | 2011.

Lees verder

Gezamenlijke publicatie van NLingenieurs en ProRail over het onderhouden van een fatsoenlijke samenwerking.

Lees verder

De algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer.

Lees verder
Het brancherapport 2009 is gebaseerd op het bedrijfsvergelijkend onderzoek (bvo) dat NLingenieurs jaarlijks onder haar leden uitvoert. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Stratus bv, in opdracht van NLingenieurs. Deelnemers aan dit onderzoek ontvangen een rapportage waarin het functioneren van hun bedrijf wordt afgezet tegen de prestaties van vergelijkbare bureaus in de advies- en ingenieursbranche.…
Lees verder
De gedragscode van NLingenieurs combineert waarden als integriteit, deskundigheid en onafhankelijkheid met verantwoordelijkheid ten opzichte van mens, milieu en maatschappij. Download bijlage
Lees verder

Algemene brochure over de Nederlandse advies-en ingenieursbranche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Lees verder

Flyer met daarin de voordelen voor opdrachtgevers om te kiezen voor een ingenieursbureau dat lid is van NLingenieurs.

Lees verder
NLingenieurs is van oudsher sterk verbonden met de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Ons land zou er zeker anders uitzien zonder de innovatie, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van de Nederlandse ingenieurs. Onze branchevereniging zet zich in om Nederland ook gereed te maken voor de toekomst. NLingenieurs laat in deze brochure zien waar wij ls branchevereniging…
Lees verder
Wij, jonge ingenieurs, ontwerpers en planners in Europa, richten ons tot de internationale beslissers en politici aanwezig in Kopenhagen, en roepen hen dringend op om de financiële, wettelijke en bestuurlijke voorwaarden te creëren, die ons in Nederland en elders in de wereld in staat moeten stellen onze professionele kennis in te zetten voor een duurzame…
Lees verder
This booklet shows you various projects our members have participated in all over the world. From just a couple of kilometres away ‘till the other side of the world. The projects are placed along a kilometre line, with The Hague as a starting point. Each project description details the distance from The Hague, the project’s…
Lees verder
In opdracht van het Platform Constructieve Veiligheid (een samenwerkingsverband van NLingenieurs, Bouwend Nederland, VROM, BNA en CUR Bouw & Infra) heeft TNO de pilot "ABC meldpunt" gestart, een meldpunt voor constructieve fouten. In juni 2009 is het rapport over deze pilot gepubliceerd. Download bijlage
Lees verder

Agenda

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia