Marktonderzoeken NLingenieurs Marktonderzoeken - Conjunctuuranalyse & Bedrijfsvergelijkend onderzoek

Home
Marktonderzoeken

NLingenieurs verricht jaarlijks 2 soorten marktonderzoek, namelijk het Conjunctuuronderzoek en het Bedrijfsvergelijkend Onderzoek. Ook initieert NLingenieurs geregeld thematische onderzoek onder haar leden.

Conjunctuuronderzoek

NLingenieurs de Conjunctuurenquête uit onder haar leden. Ieder kwartaal wordt de economische ontwikkeling en verwachtingen van de bureaus geïnventariseerd. Thema’s zijn omzet (per sector), winstgevendheid, werkgelegenheid en orderpositie. Het geeft u de mogelijkheid om uw bedrijf te spiegelen aan hoe de markt zich beweegt.

Bedrijfsvergelijkend Onderzoek

Jaarlijks voert NLingenieurs een bedrijfsvergelijkend onderzoek uit onder haar leden. Deelnemers hebben het voordeel dat zij met één rapport inzicht in de staat van de branche in het betreffende jaar hebben én over een individuele benchmark beschikken.

Het functioneren van hun bedrijf wordt afgezet tegen de prestaties van vergelijkbare bureaus in de advies- en ingenieursbranche. Hiermee wordt inzicht gegeven in hoe het bedrijf er voor staat, waar goed wordt gepresteerd en waar verbeterpunten liggen.

Meer informatie

Voor vragen over deze onderzoeken kunt u contact opnemen met communicatie@nlingenieurs.nl.

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia