Nieuwsberichten

Home
Nieuws
Nieuwsberichten

Amsterdam, 22 januari 2018 In de bouwketen was er het afgelopen half jaar, net als in de eerste twee kwartalen van 2017, sprake van krachtige groei. Uit de Monitor Bouwketen najaar 2017 blijkt dat het merendeel van de bedrijven verwacht dat deze groei in de komende periode door kan zetten, mits de nijpende vraag naar…

Lees verder

Tilburg University is onlangs gestart met een grootschalig onderzoek naar het gebruik van Big Data toepassingen in Nederlandse organisaties. Het doel is om een representatief beeld te schetsen van de stand van zaken van dit soort toepassingen in organisaties. Met Big Data toepassingen wordt bedoeld: digitale voorzieningen (hard- en software, informatiesystemen, gebruiksapplicaties) om grote hoeveelheden gegevens…

Lees verder

Het afgelopen jaar was in het 100-jarig bestaan zeker één van de meest hectische perioden voor de vereniging. Vanuit mijn blik als vice-voorzitter zie ik de noodzaak om het roer om te gooien én de ingezette weg, als de enige juiste. Ik denk met u even terug aan eerder dit jaar, waar leden zorgen hebben…

Lees verder

  Lees het negentiende nummer van The Voice of EFCA, dat zich richt op het honderdjarig bestaan van de Nederlandse vereniging van ingenieursbureaus, NLingenieurs. Dit nummer kijkt ook naar de toekomst van de engineering consultancy industrie. Voice of EFCA_December 2017

Lees verder

Naast de publicatie van de adviezen op de website taskforce deltatechnologieën, legt TFDT verantwoording af aan het Kernteam Deltatechnologie en sinds 2016 aan de Stuurgroep Taskforce Deltatechnologie. De activiteiten van TFDT worden periodiek gerapporteerd in een statusrapportage. Lees hier de statusrapportage van november 2017.  

Lees verder

Dinsdagmiddag 19 december hebben we rondom het thema ‘transitie NLingenieurs’ voor onze leden een bijeenkomst georganiseerd. Jacolien Eijer, directeur van NLingenieurs, heeft tijdens deze bijeenkomst de koerswijziging toegelicht. Nu de koerswijziging bekend is gemaakt, start de uitrol van de gemaakte plannen. In deze eerste update nemen we je nog eens mee terug naar de aanleiding…

Lees verder

Als je van puzzelen houdt, en dat doen de meeste ingenieurs, dan zijn uitdagingen de krenten in de pap Jacolien Eijer, directeur NLingenieurs; ‘In projecten is het beheersen van de risico’s één van de belangrijkste opgaven. Zo’n beheerste, veilige, omgeving nodigt niet direct uit om tot de beste oplossingen te komen. Om bij wijze van…

Lees verder

Advies- en ingenieursbureau Tauw heeft de hoogste trede bereikt op de CO2-prestatieladder. Niveau 5 stelt niet alleen hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van de eigen organisatie, maar ook aan leveranciers en onderaannemers. Wij feliciteren Tauw met deze prestatie!  Het behalen van niveau 5 op de ladder is een logisch gevolg van de duurzaamheidsambities…

Lees verder

Dé prestigieuze competitie voor jonge ingenieurs (< 36 jaar) gericht op innovatie en profilering. Doe & Durf is een initiatief van (jong)NLingenieurs. Als branchevereniging van ingenieurs-, management- en adviesbureaus neemt NLingenieurs de verantwoordelijkheid op zich om de ingenieursbranche te profileren. Inschrijven kan tot en met 31 januari 2018. Voor meer informatie over de Doe &…

Lees verder

Werkconferentie ter ere van 100 jarig jubileum van NLingenieurs met ProRail en Rijkswaterstaat in het LEF – maandag 20 november jl. Creatieve samenwerkingsverbanden tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de ingenieursbranche? Daar is over gebrainstormd door jong en oud. Iedere deelnemer had een alter-ego bij zich met wie hij of zij samen 100 jaar oud is. Zo…

Lees verder

Waterbouwdag 2017: Bouwen in stijgend water Het onderwerp klimaatverandering is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Toegenomen overstromingen in laaggelegen delta’s, de transitie naar schone energie en het klimaatakkoord van Parijs zorgen voor permanente aandacht in de media. Daarmee dragen ze bij aan de maatschappelijke bewustwording rond dit onderwerp. Hoeveel stijgen de…

Lees verder

Flora Anvarifar, werkzaam bij Witteveen+Bos, heeft innovatieve methodieken ontwikkeld voor het verkennen, vergroten en evalueren van de flexibiliteit van multifunctionele waterkeringen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat door toenemende flexibiliteit in het ontwerp en beheer de levenscycluskosten worden verlaagd. Meer informatie is te vinden in bijgaand nieuwsbericht.

Lees verder
NLingenieurs - Al 100 jaar, middenin de maatschappij
Lees verder

Amersfoort – Ingenieursbureau PRO6 managers is de eerste holacratische organisatie ter wereld met de certificering ISO 9001:2015. De projectmanagers uit Amersfoort hebben een sterk zelfsturende organisatie opgetuigd waarin de hiërarchie van chefs ontbreekt. Onderzoeker Kevin Fowler van het ministerie van Defensie schat dat in Nederland de werkwijze op zo’n duizend plaatsen wordt toegepast. Uit zijn…

Lees verder

Op 24 oktober jl. heeft de bijeenkomst “Taskforce Deltatechnologie – Werken in de Gouden Driehoek” plaatsgevonden. Het was een drukbezochte bijeenkomst met deelnemers vanuit de achterban van Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland en Nlingenieurs. Ook waren HWBP, RWS/WVL en diverse waterschappen vertegenwoordigd. Sprekers vanuit de “Gouden Driehoek” hebben hun ervaringen gedeeld en tijdens de interactieve…

Lees verder

In deze bijlage vindt u het persbericht van Tunis Hoekstra over de nieuwe vestiging van Ingenieursbureau Boorsma in Urk.

Lees verder

Jetze Visser van Bureau de Bont: “Met deze sessies willen we samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers op een constructieve manier bijdragen leveren aan de expeditie van de Marktvisie. Wij merken dat het gesprek met elkaar, over elkaars beelden en belangen inzicht en handvatten geeft om de Marktvisie in de praktijk te brengen.” Velen zijn reeds geïnspireerd…

Lees verder

Het opruimen van het asbesthoudende straalgrit kan veilig beginnen. Dit blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van De inspectie SZW. Op basis van onderzoek door TNO is nu duidelijk geworden dat de mogelijke blootstelling aan asbest, tijdens het opruimen van het grit, onder de hiervoor geldende grenswaarde blijft (risicoklasse 1) mits voldaan wordt aan…

Lees verder

Het Rijksvastgoedbedrijf nodigt u uit voor het RVB Café Marktvisie op 16 november om 16.00 uur op de Bouwcampus te Delft. In dit RVB Café wil RVB graag met u in gesprek over diverse onderwerpen. Deze onderwerpen zijn stuk voor stuk opgenomen in de doorvertaling van de Marktvisie en het Rijksvastgoedbedrijf heeft afgelopen jaar daarin…

Lees verder

1 2 3 4 26
Copyright 2016 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia