NLingenieurs bij “groepsgesprek regeldruk” Ministerie SZW

Home
Algemeen
NLingenieurs bij "groepsgesprek regeldruk" Ministerie SZW

NLingenieurs bij “groepsgesprek regeldruk” Ministerie SZW

NLingenieurs schoof eind mei aan bij het ‘groepsgesprek regeldruk’ dat vanuit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werd georganiseerd. In dit groepsgesprek kon vanuit de verschillende branches input worden geleverd op de belangrijkste wet- en regelgeving vanuit het ministerie van SZW dat onder ondernemers in het algemeen en zo ook onder onze leden erg leeft.

Ingesproken is onder meer op de topics Wet Poortwachter, doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid, Wet aanpak schijnconstructies, transitievergoeding, pensioenregelingen, sociale zekerheid, wet arbeid en zorg, social return, participatiewet, DBA, arbeidsmarktvoorwaarden en veilig werken. De issues met de hoogste prioriteit bleken WWZ arbeidsongeschiktheid, Wet Poortwachter en de onzekerheid bij ontslagrecht/transitie/doorbetalen/WGA te zijn.

De conclusie van de ochtend was dat met name het bestaan van de verschillende wettelijke regimes leidt tot een verstoring van het level playing field. Ongelijkheid in regeldruk wat leidt tot concurrentievoor- en nadelen. De aanwezige ambtenaren van SZW herkenden dat. Op basis van deze input wordt het onderzoek voortgezet. De tussentijdse resultaten worden binnenkort voorgelegd aan de branches, waarvan NLingenieurs bericht zal ontvangen. De uitkomsten worden door SZW gebruikt om te komen tot optimalisatie van het beleid en wet- en regelgeving.

Agenda

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia