Opzegging lidmaatschap

Home
Opzegging lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 31 december van dat jaar. De schriftelijke opzegging dient te worden gericht aan:

NLingenieurs
Commissie Verenigingszaken
Postbus 63
1000 AB Amsterdam

Een opzegging in strijd met het hier bepaalde doet het lidmaatschap eindigen aan het einde van het verenigingsjaar volgend op dat jaar waarin is opgezegd.

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia