Informatie over lidmaatschap

Home
Over NLingenieurs
Informatie over lidmaatschap

NLingenieurs is de branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. De vereniging staat voor een krachtige belangenbehartiging, ontwikkeling en profilering van de branche en professionele ondersteuning. Bedrijven die bij NLingenieurs zijn aangesloten, voldoen aan de kwaliteitseisen en onderschrijven de gedragscode van de vereniging.

Voordelen van lidmaatschap

Door uw bedrijf aan te sluiten bij NLingenieurs zorgt u dat uw belangen collectief worden behartigd. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om op een andere wijze in contact te komen met opdrachtgevers en collega-ondernemers.

Lidmaatschap levert een aantal concrete voordelen op, onder andere:

  • U wordt onderdeel van een uitgebreid netwerk van professionals in de advies- en ingenieursbranche;
  • U verkrijgt informatie over belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten de branche;
  • U kunt deelnemen aan conjunctuur-, benchmark- en brancheonderzoek, waardoor u inzicht krijgt in de prestaties van uw bedrijf ten opzichte van anderen in de branche;
  • U kunt invloed uitoefenen op de branche- en verzekeringsvoorwaarden die door NLingenieurs worden vastgesteld;
  • U kunt bijdragen aan belangenbehartiging bij relevante opdrachtgevers en beleidsmakers;
  • NLingenieurs biedt u ondersteuning in uw marketing (promotie van projecten, informatie over uw bedrijf, profilering onder de vlag van NLingenieurs, e.d.);
  • U heeft toegang tot evenementen van NLingenieurs en gratis/gereduceerde toegang tot evenementen waarbij NLingenieurs betrokken is.

Naast het reguliere lidmaatschap kent NLingenieurs de mogelijkheid tot het aangaan van een aspirant-lidmaatschap. Hierbij wordt uw bedrijf alvast als aspirant-lid tot de vereniging toegelaten, waarna u twee jaar de gelegenheid krijgt om te zorgen dat uw bedrijf aan alle lidmaatschapscriteria voldoet.

De contributie voor lidmaatschap wordt vastgesteld op basis van het aantal medewerkers (in fte) plus een vast bedrag dat afhankelijk is van de bedrijfsgrootte (klein-, midden- of grootbedrijf).

Klik hier voor de voorwaarden en meer informatie over het lidmaatschap.

Klik hier indien u interesse heeft in het lidmaatschap.

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia