Over de voorzitter

Home
Over NLingenieurs
Over de voorzitter

Carla Moonen

 

ir. ing. Carla Moonen door onze leden als nieuwe voorzitter gekozen. Zij start op 1 september en neemt dan de voorzittershamer van afgetreden voorzitter Johan van den Elzen over. Tot 1 september neemt vicevoorzitter Mark Pehlig de rol van voorzitter op zich.

De bestuursvoorzittersfunctie betreft voor Carla Moonen een nevenfunctie die ze gaat vervullen naast haar functie van bestuursvoorzitter bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Zij is een ervaren bestuurder die zowel in het regionaal bestuur als op landelijk niveau haar sporen heeft verdiend. Carla Moonen heeft verschillende functies bekleed. Zo was zij Dijkgraaf van het Waterschap de Brabantse Delta, raadadviseur voor het Kabinet van Mark Rutte op de terreinen ruimtelijke ordening, mobiliteit, water, energie, landbouw, natuur en milieu, raadadviseur bij het Kabinet Balkenende, plaatsvervangend Directeur bij het Ministerie van Financiën en projectdirecteur bij VROM. Zij is opgegroeid op een landbouwbedrijf in Limburg, studeerde  af aan de Wageningen University en is  agrarisch econoom, rentmeester en ingenieur in de cultuurtechniek.

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia