Over de voorzitter

Home
Over NLingenieurs
Over de voorzitter

Johan van den Elzen

Johan van den Elzen is voorzitter van het NLingenieurs bestuur.

Johan is voormalig voorzitter van Groepsdirectie Movares Group BV. Hij heeft een jarenlange ervaring op allerlei posities bij een groot ingenieursbureau. Daarbij ervaring opgedaan van productie, commercie naar algemeen management. Uiteindelijk vanaf medio 2007 eindverantwoordelijke.

Hij is een groot voorstander van het Rijnlands-denken, waarbij hij, in tegenstelling tot de Angelsaksische stroming, erg gelooft in de “kracht van het onderscheid”. Bedrijven moeten met name streven naar een onderscheidend profiel. Dat creëert meerwaarde voor de klant en heeft aantrekkingskracht. Belangrijke basisvoorwaarden voor een dergelijke strategie zijn Innovatie en Samenwerking. Goed kijken en genieten van wat andere partijen kunnen en met andere partijen meerwaarde creëren voor de klant.

Eenzelfde overtuiging heeft hij ook als het gaat om medewerkers. Geen generieke instrumenten en trainingen, maar juist specifieke trajecten ontwikkelen om het goede uit iedere individuele medewerker te halen. Zijn leiderschapsstijl gaat uit van vertrouwen wat zijn weerslag heeft in vrijheid van handelen en laag in de organisatie de verantwoordelijkheid leggen.

Privé en zakelijk zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Misschien niet altijd voor wat betreft tijd en geld, maar zeker als het gaat over geluk, verdriet en tevredenheid. Transparantie en integriteit zijn hierbij twee hele belangrijke kernwaarden. Bij alles wat hij doet of beslist stelt hij zich altijd de vraag: “Kan dit in de kantine hangen?”. Als hij daar niet volmondig “ja” op kan beantwoorden, neemt hij de actie of beslissing in heroverweging.

Duurzame ontwikkelingen inspireren hem. Geen hit and run, waarbij hij als holistische denker graag ziet dat er balans optreedt tussen korte en lange termijn, tussen medewerkers en management, tussen privé en zakelijk. Solidariteit en saamhorigheid zijn hierbij voor hem belangrijke begrippen.

 

 Curriculum Vitae  Johan van den Elzen
Per 23 juni 2015

Naam: Johannes Marinus (Johan) van den Elzen
Opleiding: Atheneum B, Wiskunde – TU Eindhoven, Spaans – Hogeschool Midden Nederland, Bedrijfskunde – Open Universiteit
Burg. staat: Gehuwd, 3 kinderen

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van stichting BOSNO
  Een stichting die een MD-opleiding verzorgt op basis van “action learning”.
 • Lid van het bestuur Railalert
  Namens de branchevereniging van de ingenieursbureaus zitting in Railalert die zich bezighoudt met de veiligheid bij het werken in en rondom het spoor.
 • Lid van het dagelijks bestuur en voorzitter van NLingenieurs
  Dit is de branchevereniging van de advies- en ingenieursbureaus.
 • Lid bestuur Railforum
  Een vereniging die partijen bijeenbrengt die op enigerlei wijze betrokken zijn bij “het spoor” in de ruimste zin van het woord.
 • Voorzitter van de Light Town Big Band
  Een muziekvereniging waarbij ik tevens spelend lid ben (trompet).
 • Voorzitter Stichting Boekenwerk
  Dit is een stichting die erop gericht is om de kansen op deelname aan het arbeidsproces van mensen in het autistisch spectrum te vergroten.
Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia