Persberichten

Home
Persberichten

Hoogste tijd voor duidelijk begrensde aansprakelijkheid Brancheverenigingen BNA en NLingenieurs hebben een Handreiking Aansprakelijkheid ontwikkeld om te komen tot betere afspraken over en omgang met contractuele aansprakelijkheden. Tijdens de crisis is de gewoonte gegroeid om projectrisico’s in contracten zoveel mogelijk eenzijdig bij de adviseur te leggen. Dat is echter niet in het belang van de…

Lees verder

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 23 januari jl. heeft de Koninklijke Nederlandse branchevereniging van advies-, management – en ingenieursbureaus een tweetal wijzigingen in het bestuur bekend gemaakt. Bestuurslid Rob van Dongen (Antea Group) heeft zijn bestuursfunctie neergelegd en ook voorzitter Johan van den Elzen stopt bij NLingenieurs. Johan van den Elzen: ‘Ongeveer twee jaar geleden heb…

Lees verder

In 1917 is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management – en ingenieursbureaus als Orde van de Nederlandsche Raadgevend Ingenieur opgericht. Afgelopen jaar was dus ons jubileumjaar. Het was het jaar waarin wij een eigen congres ‘De Ingenieuze Stad’ organiseerde en we samen met het Mediacollege in Amsterdam de NLingenieurs App ontwikkelde. Deze app laat op…

Lees verder

Bij de start van dit nieuwe jaar wil Sweegers en de Bruijn u graag informeren over een aantal wijzigingen. Sinds januari 2018 is Stijn Hazenberg benoemd tot directeur / partner van Sweegers en de Bruijn. Stijn is vanaf 2010 aan het bureau verbonden. Eerst in de rol van projectleider en de laatste jaren als adviseur.…

Lees verder

Amsterdam, 22 januari 2018 In de bouwketen was er het afgelopen half jaar, net als in de eerste twee kwartalen van 2017, sprake van krachtige groei. Uit de Monitor Bouwketen najaar 2017 blijkt dat het merendeel van de bedrijven verwacht dat deze groei in de komende periode door kan zetten, mits de nijpende vraag naar…

Lees verder

Advies- en ingenieursbureau Tauw heeft de hoogste trede bereikt op de CO2-prestatieladder. Niveau 5 stelt niet alleen hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van de eigen organisatie, maar ook aan leveranciers en onderaannemers. Wij feliciteren Tauw met deze prestatie!  Het behalen van niveau 5 op de ladder is een logisch gevolg van de duurzaamheidsambities…

Lees verder

Flora Anvarifar, werkzaam bij Witteveen+Bos, heeft innovatieve methodieken ontwikkeld voor het verkennen, vergroten en evalueren van de flexibiliteit van multifunctionele waterkeringen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat door toenemende flexibiliteit in het ontwerp en beheer de levenscycluskosten worden verlaagd. Meer informatie is te vinden in bijgaand nieuwsbericht.

Lees verder

Amersfoort – Ingenieursbureau PRO6 managers is de eerste holacratische organisatie ter wereld met de certificering ISO 9001:2015. De projectmanagers uit Amersfoort hebben een sterk zelfsturende organisatie opgetuigd waarin de hiërarchie van chefs ontbreekt. Onderzoeker Kevin Fowler van het ministerie van Defensie schat dat in Nederland de werkwijze op zo’n duizend plaatsen wordt toegepast. Uit zijn…

Lees verder

In deze bijlage vindt u het persbericht van Tunis Hoekstra over de nieuwe vestiging van Ingenieursbureau Boorsma in Urk.

Lees verder

100 jaar NLingenieurs We zijn officieel een eeuw oud! NLingenieurs – de Nederlandse branchevereniging van advies -, management – en ingenieursbureaus heeft afgelopen vrijdag – 3 november 2017 – 100 kaarsjes uitgeblazen tijdens het jubileumfeest. Tijdens dit jubileumfeest zijn ook de prijzen “De Vernufteling en De Wimpel” door NLingenieurs uitgereikt. NLingenieurs geeft bekendheid aan het…

Lees verder

In mei 2018 treedt de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AGV) in werking. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft, in samenwerking met de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’, een model voor een ‘Privacy Impact Assessment’ (PIA) gepubliceerd. Deze dient door overheden te worden gehanteerd om privacy risico’s bij besluitvorming of projecten in kaart te brengen. Het model helpt risico’s te…

Lees verder

Eurogrit Begin oktober 2017 ontdekte Eurogrit dat er, op de productieafdeling in Dordrecht, het kankerverwekkende asbest in één van hun producten terecht is gekomen. NLingenieurs heeft het laatste nieuws en de meest voorkomende vragen, verzameld door arbo-online en De Inspectie SZW, over dit dossier voor u op onze website verzameld. Daarnaast werkt NLingenieurs samen met…

Lees verder

Ingenieursbureaus, infrabouwers en andere bedrijven werken nu hard aan de ontwikkeling van Smart Roads, die straks nodig zijn voor zelfrijdende auto’s. Daardoor krijgt ons land meteen een nieuw exportproduct te pakken, op het niveau van de Deltawerken. Met Smart Roads zet de Nederlandse infrasector zich op de Europese kaart. Dat is de ambitie van Bouwend…

Lees verder

Zoetermeer, 9 december 2015 De nieuwbouw van woningen is de motor achter herstel in de gehele bouwketen. Het herstel in de utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw (gww) is gematigder. Dit blijkt uit de onlangs gepresenteerde Monitor Bouwketen najaar 2015. De orderportefeuille is in vergelijking met de conjunctuurmeting van een halfjaar geleden met gemiddeld…

Lees verder

Nederland moet gaan werken aan technieken om duurzaam geproduceerde energie op te slaan. De duurzaamheidsdoelstellingen van de EU en Nederland op de lange termijn (2050) zullen leiden tot een massieve elektrificatie van de energievoorziening uit duurzame bronnen. Uit het white paper van NLingenieurs en de TU Delft blijkt nu dat het probleem niet zo zeer…

Lees verder

Met het ontwerp van het Wuhan New Energy Institute (China) hebben advies- en ingenieursbureau Grontmij, Soeters Van Eldonk architecten en het Urban Planning and Design Institute Shanghai de 2015 FIDIC Award of Merit gewonnen. De jury van FIDIC waardeerde het bouwwerk vanwege haar uitzonderlijke duurzaamheid. NLingenieurs, lid van FIDIC, droeg het ontwerp van het Wuhan…

Lees verder

De Algemene Ledenvergadering heeft op haar vergadering van 23 juni 2015 Johan van den Elzen met algemene stemmen als nieuwe voorzitter van NLingenieurs gekozen. In het kader van de het nieuwe beleid dat NLingenieurs het afgelopen jaar heeft ingezet, is er tevens gekozen voor een nieuwe structuur en samenstelling van het Bestuur. Onderstaande personen zijn…

Lees verder

Over de gehele bouwketen gezien is de orderportefeuille van bedrijven toegenomen met gemiddeld drie-tiende maand. De bedrijven zijn positiever geworden over de omzetontwikkeling. Maar het herstel vertaalt zich nog niet sterk door in verwachtingen over het personeelsbestand. Qua prijsniveau wordt stabilisatie of mogelijke een lichte stijging verwacht. Dat blijkt uit de Monitor Bouwketen voorjaar 2015,…

Lees verder

Directievoorzitter Johan van den Elzen (1959) neemt dit jaar afscheid van Movares. Hij verlaat op 31 december 2015 het bedrijf. Johan van den Elzen was vanaf 2006 – 2007 directievoorzitter van Movares Nederland B.V. en is sinds 2007 voorzitter van de Groepsdirectie Movares Group B.V.  De reden voor het vertrek van Johan den Elzen is…

Lees verder

Een Nederlands consortium gaat een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de verbetering van de eerstelijnsgezondheidszorg in Kulon Progo, een van de onderontwikkelde districten van Yogjakarta, met een half miljoen inwoners. De studie heeft betrekking op het bieden van universele toegang tot gezondheidszorg in 2019 waaraan Indonesië zich recent committeerde. Het consortium bestaat uit Royal HaskoningDHV, Koninklijk Instituut…

Lees verder

1 2 3 4 10

Laatste nieuws

Afscheidsreceptie bestuursvoorzitter, Johan van den Elzen – 12 juni 2018

juni 14th, 2018

Volgende week dinsdag, 19 juni, tijdens de Algemene Ledenvergadering zal Johan zijn stokje overdrage[...]

Investeren in klimaatbestendig vastgoed – waarom zou u?

juni 5th, 2018

Levert het iets extra’s op of is het een noodzakelijk kwaad? Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie [...]

Spelenderwijs de Marktvisie in de keten integreren

mei 31st, 2018

Koninklijke NLingenieurs en ProRail hebben samen met - spoor en civiele -aannemers op dinsdag 29 mei[...]

Sfeerverslag Ingenieursdiner 2018

mei 25th, 2018

De tweede editie van Het Ingenieursdiner Koninklijke NLingenieurs en Ingenieursbureau van de Gemeen[...]

Column Jaap de Koning in Cobouw: Onverzekerd is ongewenst

mei 22nd, 2018

De brancheverenigingen BNA en NLingenieurs hebben recent de Handreiking Aansprakelijkheid gepubl[...]

Bijeenkomst voor mkb met Rijkwaterstaat 7 juni a.s.

mei 15th, 2018

Op 7 juni aanstaande organiseert MKB INFRA samen met RWS een bijeenkomst op ons secretariaat in Veen[...]

Openingsevent EU Green Week

mei 15th, 2018

Op maandag 21 mei 2018 (Tweede Pinksterdag) vindt in Utrecht de officiële opening plaats van de EU G[...]

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia