Circulaire bouw

Home
Projecten
Circulaire bouw

Circulaire bouw

Van “vervangen” naar weder-wederopbouw, de vervangingsopgave als motor voor de transities

Veel woningen en infrastructurele werken in Nederland stammen uit de jaren 50 – 70. Veel van deze bouwwerken zijn aan het einde van hun levensduur. Niet alleen technisch, maar ook functioneel (ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd). Deze bouwwerken moeten binnen nu en 20 jaar voor een groot deel vervangen worden. ProRail en Rijkswaterstaat spreken van de grote “vervangingsopgave”.

In dit programma willen we de vervangingsopgave als een kans of “goudmijn” zien. Hoe kunnen we optimaal van werk, werk maken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de materialen van deze bouwwerken gebruiken als grondstof voor vernieuwde of verbeterde bouwwerken. De kansen worden breed gezien, maar hoe pak je dat programmatisch aan. Hoe kun je claimen dat in dit programma alles wat je aanpakt beter, robuuster en duurzamer wordt. Hoe kan deze vervanging bijdragen aan de energietransitie, CO-reductie en de doelstellingen voor circulariteit?

Momentum: niet specifiek.

Aansluiten bij: vervangingsopgave RWS en Prorail, topverleg RWS en CEO-overleg ProRail.

Dit programma wordt in het najaar van 2018 opgestart.

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia