Iv-Infra betrokken bij integraal ontwerp dijkversterking Kinderdijk – Schoonhovenseveer Deze maand wordt gestart met het realiseren van de dijkversterking van de primaire waterkering langs de linkeroever van de rivier de Lek.

Home
Projecten
Iv-Infra betrokken bij integraal ontwerp dijkversterking Kinderdijk – Schoonhovenseveer

Iv-Infra betrokken bij integraal ontwerp dijkversterking Kinderdijk – Schoonhovenseveer

Deze maand wordt gestart met het realiseren van de dijkversterking van de primaire waterkering langs de linkeroever van de rivier de Lek. Iv-Infra levert met ontwerpleiding en systems engineering een belangrijke bijdrage in het integrale ontwerpproces en is tevens verantwoordelijk voor het ontwerp van de rivierwaartse dijkversterking. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft Iv-Infra nauw betrokken bij de vereiste monitoring van de zettingen en de waterspanningen in de ondergrond, zodat de werkzaamheden wanneer dit nodig is op tijd bijgestuurd kunnen worden. De laatste ophogingen zullen omstreeks april 2016 plaatsvinden. Begin juli 2017 is de mijlpaal ‘dijk veilig’ en dient de gehele dijkversterking afgerond te zijn.

Het te versterken dijktraject is ongeveer tien kilometer lang. De versterking bestaat hoofdzakelijk uit binnenwaartse steunbermen en rivierwaartse dijkversterkingsmaatregelen die zowel in de grond als met constructies uitgevoerd worden. Daar waar bebouwing in het achterland geen ruimte biedt voor reguliere dijkversterkingsmaatregelen, worden geheel nieuwe dijken aan de rivierzijde van de huidige dijk aangelegd. Hierdoor is aandacht voor raakvlakken met de omgeving (omwonenden, kabels en leidingen, et cetera) en het beperken van de risico’s tijdens de uitvoering een belangrijk vereiste. Daarnaast moeten in het ontwerp strenge eisen met betrekking tot de restzetting, de stabiliteit tijdens de uitvoering en de stabiliteit voor de komende 50 jaar aangetoond worden. Dit is een uitdaging, omdat de nieuwe dijken worden gebouwd op een relatief slappe ondergrond en bestaan uit grondophogingen (zand en klei) tot ruim zeven meter boven het bestaande maaiveld. De hiervoor aan te houden uitvoeringsfasering wordt onderbouwd met uitgebreide zettings- en stabiliteitsberekeningen. Om het zettingsproces te versnellen, wordt op enkele locaties verticale drainage toegepast. De uiteindelijke dijkprofielen worden beschermd tegen erosie door steen- en grasbekledingen, waarvoor Iv-Infra tevens ontwerpen opstelt.

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia