Iv-Water verzorgt engineering en systeemintegratie voor zeefinstallatie rwzi Aarle-Rixtel

Home
Projecten
Iv-Water verzorgt engineering en systeemintegratie voor zeefinstallatie rwzi Aarle-Rixtel

Iv-Water verzorgt engineering en systeemintegratie voor zeefinstallatie rwzi Aarle-Rixtel

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Aarle-Rixtel is in beheer bij Waterschap Aa en Maas. Effluentlozing vindt plaats in rivier de Aa. Waterschap Aa en Maas staat voor verschillende uitdagingen. Enerzijds moet het zuiveringsrendement van de rwzi worden verhoogd om aan de KRW-normen in het oppervlaktewater te kunnen voldoen. Anderzijds wordt een toenemende vuilbelasting verwacht die op een nagenoeg volbelaste installatie adequaat moet worden verwerkt. In 2012 heeft Iv-Water hiervoor een variantenanalyse uitgevoerd, waarna een pilotproject met een fijnzeefinstallatie in het influent is uitgevoerd. Naar aanleiding van de positieve resultaten van dit pilotproject is besloten een full-scale installatie voor te bereiden met een capaciteit van 4.000 m3/h. Iv-Water verzorgt hiervoor de engineering en systeemintegratie.

De fijnzeefinstallatie vergroot de capaciteit van de rwzi en genereert waardevolle reststroom van (cellulose)vezels. Deze reststroom kan worden ingezet als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld isolatiemateriaal, bioplastics en biobrandstoffen.

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia