Klimaatadaptatie

Home
Projecten
Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie in de stad, handelingsperspectief voor gemeenten.
Het bundelen van de kennis en ideeën rondom klimaatadaptatie in de stad om gemeenten handelingsperspectief aan gemeenten en provincies te kunnen bieden.

Momentum: gemeenteraadsverkiezingen 2018

Aansluiten bij: Bouwagenda, Roadmap Riolering en DPRA – stresstesten.

Programmamanager

Brigitte Vergouw

Bekijk Brigitte op LinkedIn.

Icoon-PSB-POST-e1363881394972

 

Mini-bio’s van de branche ambassadeurs


Alex Hekman heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor NLingenieurs in de Commissie Water. Hij heeft een goede verbinding met en vertrouwen van de leden van de voormalige Commissie Water en het expertnetwerk Stedelijk Water en Riolering. Alex is vertegenwoordigd in toonaangevende netwerken op het thema. Hij zet zich graag in voor het grotere geheel, is erop gebrand om de onze branche meer positie en zichtbaarheid te geven in het debat rondom klimaatadaptatie. Bekijk Alex op LinkedIn.

Icoon-PSB-POST-e1363881394972


David van Raalten is in Nederland een bekend gezicht op het gebied van klimaatadaptatie. Regelmatig treedt hij als expert op in de media en op congressen. Hij zet zich ook binnen zijn eigen bedrijf in om Klimaatadaptatie niet alleen als een “water” -thema te zien, maar juist ook bij de bouw en inrichting van gebieden rekening te houden met klimaatverandering. Hij vindt dat onze branche van grote waarde kan zijn door de aanpak van klimaatadaptatie concreter te maken en te zorgen dat gemeenten, die nu grotendeels aan de lat staan, meer zicht krijgen op een goede aanpak. Hij ziet een grote waarde in een gezamenlijk optreden van de ingenieursbureaus. Bekijk David op Linkedin.

Icoon-PSB-POST-e1363881394972


Roelf Bollen is stedenbouwkundige en benadert het thema klimaatadaptatie vanuit een breed ruimtelijk perspectief. Ze legt de verbinding met de ontwikkeling van de stad en met de thema’s gezondheid, energie en sociale innovatie. Bovendien heeft ze zich in haar carrière altijd gericht op de vragen uit de markt, met een goed verdienmodel en met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Als stedenbouwkundige werkt zij graag in multidisciplinaire teams met diverse ingenieurs aan tafel. Roelf is actief in diverse netwerken in de Bouwwereld en heeft daarin een sterke focus op resultaten en betrokkenheid van de leden. Bekijk Roelf op Linkedin.

Icoon-PSB-POST-e1363881394972


Mathijs van Vliet is de jongste van het stel. Hij werkt pas kort in de ingenieursbranche en was daarvoor wetenschapper. Nadat hij bij de Wageningen Universiteit is gepromoveerd op een onderzoek naar de link tussen kwalitatieve scenario’s (participatief) en kwantitatieve (modellen) in het waterbeheer (een Europees onderzoek gelinkt aan de Kaderrichtlijn Water), heeft hij praktijkonderzoek gedaan aan de VU en WU op het gebied van klimaatadaptatie en governance. Met deze ervaring kan Mathijs goed de verbinding met de kenniswereld leggen en legt hij een meer wetenschappelijke basis onder ons programma.  Daarbij komt zijn ervaring met het bouwen van Communities rondom het praktijkonderzoek hem goed van pas. Bekijk Mathijs op Linkedin.

Icoon-PSB-POST-e1363881394972

 

Bekijk ook:
<
Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia