Tweede leven voor provinciaal monument: metamorfose Dr. Nassau College Assen

Home
Projecten
Tweede leven voor provinciaal monument: metamorfose Dr. Nassau College Assen

Tweede leven voor provinciaal monument: metamorfose Dr. Nassau College Assen

Bureau: HEVO
Markt:

Het Dr. Nassau College, locatie Penta te Assen, is gebouwd in 1967-1968 en heeft de status van provinciaal monument. De ruimtebehoefte en ambities van de vmbo-school strookten echter niet meer met het gebouw: het was te grootschalig, de exploitatiekosten waren te hoog en het pand had te weinig uitstraling. Inmiddels heeft een flinke metamorfose ervoor gezorgd dat Penta geschikt is voor het onderwijs van nu en de komende 40 jaar: qua functionele indeling, duurzaamheid, flexibiliteit, exploitatie én uitstraling.

Eisen en wensen
Uitgangspunt bij de vernieuwbouw was de onderwijsvisie die door de gemeente Assen en het schoolbestuur samen werd ontwikkeld. Een beter imago van het vmbo was daarbij een belangrijk thema. Hieruit volgde de wens om rondom een kleinschalige campus aparte schoolgebouwen voor mavo, vmbo en de onderbouw, met elk een eigen identiteit, te realiseren. Om het hedendaagse onderwijs goed te faciliteren moesten de technieklokalen, de open leercentra, de leskeukens en de administratie anders worden gesitueerd of ingedeeld.

Kleurrijk ontwerp
Het ontwerp van het vernieuwde Penta laat een rank, kleurrijk, drielaags gebouw op kolommen boven een éénlaagse plint zien. Een bijzondere uitdaging was de beoogde verkleining van het gebouwoppervlak. Dit wordt gerealiseerd door het teveel aan oppervlak niet van de uiteinden van de plint te snijden, maar uit het hart van het gebouw. Door de verhoogde vloer en de dakconstructie te behouden blijft de plint ogenschijnlijk intact en ontstaat er een beschut plein als hart voor de gewenste kleinschalige campus. In dit ontwerp is het monument met respect in zijn witte glorie hersteld, terwijl de nieuwe pleingevels kleurrijk zijn ontworpen om de identiteit van de twee losgemaakte gebouwdelen te versterken.

Verduurzaming
Tijdens de realisatie van de vernieuwbouw wordt het monument ook volledig verduurzaamd: met onderhoudsvrije aluminium kozijnen, isolerende beglazing en geïsoleerde houtskeletelementen. Beweegbare aluminium zonweringslouvres verbeteren het klimaat en de lichtwering in de lokalen.

Nieuw leven
De vernieuwbouw heeft het mogelijk gemaakt om het monument voor onderwijs te behouden en geschikt te maken voor de komende 30 tot 40 jaar. Het gebouw is nu open, licht en fris en doet niet onder voor nieuwbouw qua comfort en veiligheid. De complete metamorfose heeft de gebruikers hun eigen gebouw weer teruggegeven: een kleurrijke, inspirerende leeromgeving, een markant gebouw voor Assen, en dat alles tegen veel lagere exploitatiekosten.

Bureau HEVO
Architect de Jong, Gortemaker, Algra architecten en ingenieurs
Installatieadviseur Technion
Bouwfysisch adviseur Peutz
Bouwkundig aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma
W-installateur Pranger-Rosier
E-installateur Brusche elektrotechniek
Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia