Taskforce versnelling NLingenieurs

Home
Algemeen
Taskforce versnelling NLingenieurs

Taskforce versnelling NLingenieurs

Auteur: 14 februari 2017 Algemeen, Nieuws, Nieuwsberichten

NLingenieurs bestaat dit jaar 100 jaar. Dat heeft zij bereikt door continu te vernieuwen. Iets dat ingenieurs kenmerkt. Om te kunnen blijven aansluiten bij de wensen en behoeften van haar leden, blijft vernieuwing nodig en dat sneller dan ooit. Hiertoe heeft NLingenieurs een taskforce ingesteld.

Teruglopend ledenaantal
Het ledental loopt terug: leden uit het MKB haken af en ook grotere leden bezinnen zich ook op het al dan niet continueren van hun lidmaatschap. De reden: “het ingeslagen pad van de Strategische Agenda is goed, maar we merken te weinig van de verandering die daarvoor nodig is. De vereniging is niet slagvaardig en zichtbaar genoeg. Kortom, kosten en baten wegen niet tegen elkaar op”, aldus de leden die opzeggen. Dit is verontrustend voor het voortbestaan van NLingenieurs.

Nieuwe behoeftes, aanpassing verenigingsbureau
Het principe van een branchevereniging paste uitermate goed tot en met het begin van de 21ste eeuw, maar in deze tijd zijn de behoeften en overtuigingen van bedrijven veranderd. Waar lange tijd een lidmaatschap van een vereniging op zichzelf waarde had, wordt nu de “opbrengst” van een lidmaatschap continu op zijn merites beoordeeld. En terecht.

NLingenieurs heeft daarom haar opzet in de afgelopen jaren bijgesteld. Het verenigingsbureau is slanker geworden en het contributiemodel is meer flexibel gemaakt waarbij gezocht is naar meer balans in de bijdrage van bedrijven van verschillende grootte. Dit jaar is de vereniging ook gestart met ledenservices en -voordelen die een lidmaatschap met name voor de kleinere bedrijven aantrekkelijker maken. De vereniging blijft zich inzetten voor een goed ondernemersklimaat.

Profilering ingenieursbranche
De vereniging zal zich vooral toeleggen op de profilering van de branche door het belang van goed, onafhankelijk ingenieurswerk te benadrukken. Dé ingenieur moet weer een bekende worden in het maatschappelijk speelveld. De vereniging zal daarin proactief zijn en met meer snelheid en lef haar boodschap verkondigen. In dat kader zal zij, zonder de concurrentie in de markt te verstoren en terwijl zij de belangen van al haar leden in het oog houdt, haar reactie geven bij gebeurtenissen die een verbinding hebben met het ingenieurswerk. Denk aan de afsluiting van bruggen, de schade aan de sluis bij Grave, maar ook de immer toenemende filedruk in Nederland.

Taskforce
NLingenieurs is een vereniging voor en door leden. Het kleine verenigingsbureau kan de activiteiten van de vereniging ondersteunen en aanjagen maar de slagkracht komt bij de leden vandaan. Het bestuur heeft geconstateerd dat het verenigingsbureau te weinig effect heeft op de vereniging om de gewenste verbetering op een voortvarende manier aan te jagen. Actieve inzet vanuit de leden is noodzakelijk. Daarom heeft het bestuur een taskforce ingesteld die de komende maanden het bestuur zal adviseren hoe NLingenieurs de gewenste hervorming kan versnellen. De taskforce komt vóór de eerstvolgende ALV op 20 juni 2017 met een advies aan het bestuur.

In de taskforce hebben zitting:
Bernard van der Voort – RHDHV
Rob van Dongen – Antea Group
Gert Kroon – Arcadis
Jaap Dijkgraaf – DWA
Jacolien Eijer – NLingenieurs

Opmerkingen? Mail naar directeur@nlingenieurs.nl

Agenda

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia