Tauw haalt niveau 5 van de CO2-prestatieladder

Home
Algemeen
Tauw haalt niveau 5 van de CO2-prestatieladder

Tauw haalt niveau 5 van de CO2-prestatieladder

Bureau: Tauw Group bv (Hoofdkantoor)

Advies- en ingenieursbureau Tauw heeft de hoogste trede bereikt op de CO2-prestatieladder. Niveau 5 stelt niet alleen hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van de eigen organisatie, maar ook aan leveranciers en onderaannemers. Wij feliciteren Tauw met deze prestatie! 

Het behalen van niveau 5 op de ladder is een logisch gevolg van de duurzaamheidsambities van Tauw. In 2011 is het advies- en ingenieursbureau gestart met de CO2-Prestatieladder. De motivatie voor certificering op de ladder vloeide toen voort uit het gunningvoordeel dat ermee te verkrijgen was bij projecten. Echter, duurzaamheid zit ons in de genen en we merken dat de ladder ons beleid daarin de afgelopen jaren heeft ondersteund, als een manier om onze doelen te toetsen. Het certificaat behalen is dus al lang niet meer het hoofddoel’, aldus Martine Burgstaller (Adviseur RB&O en duurzaamheid).

Tauw heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verduurzaming van de eigen organisatie, bijvoorbeeld door in te zetten op duurzame energie, energiezuinige maatregelen in de gebouwen door te voeren en het hergebruik van materialen. Daarnaast zijn de eerste vervolgstappen gezet in het verduurzamen van de mobiliteit. Het certificaat is niet meer zozeer een doel op zich, maar vooral een middel om Tauw alert te houden op de duurzaamheidsdoelstellingen (breder dan vanuit de ladder voorgeschreven). Het is onderdeel van het bedrijf geworden en ondersteunt het verduurzamingsproces.

Met het oog op de toekomst
Vanuit het Samenwerkingsverband Duurzaam GWW kwam een aanvullende motivatie om het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder te behalen. Met het behalen van niveau 5 van de CO2-prestatieladder en de certificering voor ISO 14001 ligt er voor de komende jaren een basis om de Tauw-organisatie en de projecten verder te verduurzamen. De CO2-Prestatieladder vergroot het bewustzijn hierin, omdat dankzij het instrument de CO2-footprint en de doelstellingen nauwkeurig bijgehouden en gerapporteerd worden. Bewustzijn is een belangrijk gegeven, omdat het helpt om weloverwogen beslissingen te maken. Het verduurzamen van de eigen organisatie en het aanscherpen van de duurzaamheidsambities is een continue proces waar de komende jaren vol op ingezet wordt.

Meer van onze leden zijn gecertificeerd. Voor meer informatie, bezoek de website co2-prestatieladder.info.

Agenda

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia