NLingenieurs het roer om

Home
NLingenieurs het roer om

Hier vind je informatie over de transitie waarin NLingenieurs zich bevindt.

Dat de tijden veranderen kan niemand ontgaan. De dynamiek van communicatie, binding en verbinding verandert snel; de wereld om ons heen ook. De consequenties daarvan zorgen ervoor dat ook wij, als branchevereniging mee moeten veranderen; moeten luisteren naar de wensen en eisen die gesteld worden door maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen. Als ingenieursbureaus kunnen wij als geen ander hierop inspelen.

Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd is NLingenieurs begonnen met de blik nog meer te richten op de toekomst van de branche én van zichzelf, de rol die zij speelt en die zij wíl spelen in de onderlinge binding, de eisen en potentie van de branche. Vandaar dat in 2015 een start gemaakt is met het bijsturen van de Vereniging om haar klaar te stomen voor de toekomst.

Nu, twee jaar later, blijkt dat bijsturen alleen niet voldoende is; de veranderingen gaan niet snel genoeg om op tijd aan te sluiten bij de eisen van een nieuwe tijd. Daarom hebben het bestuur en de directeur in overleg met de leden, besloten om het roer steviger om te gooien. Hiermee is begin 2017 voortvarend van start gegaan. NLingenieurs zit nu midden in een transitieperiode; de interne structuur wordt onder de loep genomen om te komen tot een efficiëntere, flexibele en meer pragmatische invulling van activiteiten en projecten, waarbij er ruimte is voor alle leden – groot en klein – om mee te doen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomst van de branche. We stevenen af op NLingenieurs nieuwe stijl rond half 2018.

Wij communiceren op verschillende manieren over de transitie – het proces en de activiteiten – waarin NLingenieurs nu zit. Op deze pagina’s van de website is de belangrijkste algemene informatie te vinden. Sommige pagina’s zijn beschermd en alleen voor leden toegankelijk. Het password kan worden opgevraagd bij je contactpersoon van NLingenieurs.

Noblesse oblige

De ingenieursbranche heeft altijd een belangrijke plek gehad in en voor Nederland. Onze reputatie en expertise op het gebied van (hoog)watermanagement, constructie, transport, stedenbouw, infrastructuur, waterzuivering etc. is van ongekende kwaliteit en is bekend ver over onze landsgrenzen.

Al eeuwenlang draagt ons werk positief bij aan het leefbaarder maken van de wereld waarin we leven. Immers, ingenieurs zijn per definitie onderzoekers, probleemoplossers, bouwers. Veel innovaties komen tot stand door hun nieuwsgierigheid naar vaak onoplosbaar lijkende vraagstukken; hun pioniersgeest. Daar mogen we toch zeker trots op zijn!

Een vitaal netwerk, een zichtbare en slagvaardige partner, het boegbeeld van ingenieurswerk en de spreekbuis van de branche: Dat is NLingenieurs!

 

Copyright 2016 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia