Vacature Lid Werkgroep Aansprakelijkheid en Verzekerbaarheid

Home
Vacature Lid Werkgroep Aansprakelijkheid en Verzekerbaarheid

Let op: alleen leden van NLingenieurs komen in aanmerking voor deze functie.

De commissie Economische en Juridische zaken heeft twee werkgroepen om haar doelstellingen voor 2016 te kunnen waarmaken: de werkgroep Meerwaarde van de ingenieur en de Werkgroep Aansprakelijkheid en Verzekerbaarheid.

Vacature Lid Werkgroep Aansprakelijkheid en Verzekerbaarheid (5 vacatures)
In het kader van collectieve belangen behartiging is NLingenieurs vaak betrokken bij onderhandelingen met opdrachtgevers, verenigingen van opdrachtgever en belangengroepen. Deze onderhandelingen gaan dan over de inhoud van standaard contracten en/of algemene voorwaarden die de betreffende opdrachtgever of groep van opdrachtgevers willen gaan gebruiken. Deze werkgroep zal voor deze belangenbehartiging een toetsingskader vaststellen en inventariseren en beoordelen welke eisen vanuit de opdrachtgevers gangbaar zijn.

De werkgroep zal aan de commissie EJZ rapporteren over mogelijk te nemen maatregelen ten aanzien van de mismatch tussen het toetsingskader en de tendsen in de markt. Ook adviseert deze werkgroep over het al dan niet indien van klachten bij de aanbestedende diensten of de commissie van aanbestedingsexperts etc. Deze werkgroep is op zoek naar mensen met affiniteit voor het juridische, m.n. het contracteren en verzekeren.

Reeds deelnemende bureaus: Arcadis, Witteveen+Bos.

Heeft u vragen of interesse in deze vacature of wilt u iemand voordragen voor deelname, neemt u dan even contact op met
Vicky van Egmond  Icoon-PSB-POST-e1363881394972 

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia