Verslag ‘Vooruit bouwen, de bult voorbij’

Home
Algemeen
Verslag ‘Vooruit bouwen, de bult voorbij’

Verslag ‘Vooruit bouwen, de bult voorbij’

Auteur: 29 november 2017 Algemeen, Jubileum, Nieuws, Nieuwsberichten

Werkconferentie ter ere van 100 jarig jubileum van NLingenieurs met ProRail en Rijkswaterstaat in het LEF – maandag 20 november jl.

Creatieve samenwerkingsverbanden tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de ingenieursbranche? Daar is over gebrainstormd door jong en oud. Iedere deelnemer had een alter-ego bij zich met wie hij of zij samen 100 jaar oud is. Zo was er een mooie mix van leeftijden onder de deelnemers. Met veel positieve energie zijn er ideeën bedacht voor innovatieve oplossingen voor de enorme vervangingsopgave waar Rijkswaterstaat en ProRail voor staan.

Voorzitter Johan van den Elzen opende, mede namens de organisatie die ook bestaat uit Jenne van der Velde (Rijkswaterstaat) en Henk van Oostveen (ProRail), de werkconferentie.

Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, trapte de conferentie inhoudelijk af door het verband te leggen tussen de ingenieur van de 19e eeuw, de 20e eeuw (Cornelis Lely) en de ingenieur van nu. Ze benadrukte dat een ingenieur effectiever is als hij ook oog heeft voor de maatschappelijk -bestuurlijke context. “Je kunt als ingenieur het beste óók minister zijn, net als Cornelis Lely. Hij kreeg zóveel voor elkaar!”. Vanuit ProRail sprak Karel Gils over de uitdagingen waar ProRail momenteel voorstaat: “Er zijn véél veranderingen en we moeten verbouwen terwijl de winkel open is”. Hij benadrukte dat de aard en omvang van het ingenieurswerk gaat veranderen met deze opgave. Hij verwacht van ingenieurs de innovatie- en vernieuwingskracht. Ter afsluiting van het plenaire gedeelte sprak ingenieur Eric Delhez van Royal HaskoningDHV namens NLingenieurs. “Hebben we het wel over één bult?” De dynamiek van deze en de komende tijd vraagt bovenal om een stevig fundament.  Dat wordt gevormd als alle spelers informatie, processen en formatie op orde hebben”. Alle drie de sprekers stelden dat de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan het veranderen is en dat een minder hiërarchische, intensieve samenwerking nodig is om de grote vervangingsopgave te kunnen realiseren.


Wandtekening voor ProRail en Rijkswaterstaat aangeboden door NLingenieurs

Na deze inleidende sprekers kon door de deelnemers gekozen worden uit één van de zes workshops waarin nader werd ingegaan op de vervangingsopgave, gerelateerd aan een actueel thema (klimaatadaptatie, treinbeveiliging, automatisch rijden, energietransitie). De opbrengst van de workshops bestaat uit een aantal voorstellen voor creatieve samenwerkingsvormen om innovatieve ideeën verder te brengen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatpedia.com (het internationaal importeren van kennis) of in een (lagerhuis) setting vanuit het probleem en de urgentie met startups, aannemers, ingenieursbureaus, infrabeheerders en kennisinstituten van gedachten te wisselen over de opgave en de werkrelatie die daarbij hoort.

Tijdens de afsluiting werd door Jacolien Eijer, directeur NLingenieurs geconcludeerd dat de verandering van rollen aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde op zich al een opgave is om aan te pakken. Maar wel eentje die veel nieuwe kansen biedt. Het is daarbij van belang om als partners elkaar voldoende ruimte te bieden voor vernieuwing. Ruimte voor vernieuwing is ook ruimte om te proberen of te “pielen”. Dat zal op gespannen voet staan met de ambities rondom beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het rail- en wegennet. Maar met alle beschikbare denkkracht moeten we in staat zijn om daar oplossingen voor te bedenken!

Enthousiast werd door deelnemers geconcludeerd dat het goed was om in deze setting elkaar te ontmoeten. Samen kunnen we namelijk alles oplossen, maar waar vinden we elkaar? Het smaakte naar meer, iets dat de organiserende partijen zich in de oren hebben geknoopt!

Aan het einde van dag kon er met een goed gevoel getoast worden op het 100-jarig bestaan van NLingenieurs.

Bekijk hier de foto’s van deze middag.

Agenda

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia