Interessant voor onze leden.. Building Holland 2019

Interessant voor onze leden.. Building Holland 2019

Datum: 9 april 2019 tot 11 april 2019 Tijd: 10:00 tot 18:00

Je treft het Bouwcampus-team in de inspiratiehoek van Hal 10, op standnummer 10.68A. Elke dag verkennen zij een vraagstuk op het gebied van versnelling in de bouw: van industrialisatie, van innovatieadoptie en van woningrenovatie. 

Klik hier om je te registreren voor een gratis bezoek.

ELKE DAG EEN VERKENNING VAN EEN VRAAGSTUK

De Bouwcampus stelt drie vraagstukken centraal die we met bezoekers van de beurs willen verkennen. Kom langs om met ons in gesprek te gaan over deze onderwerpen of neem plaats aan de verkenningstafel waar we met een selecte groep de diepte ingaan op het vraagstuk.

Dinsdag 9 april, 14:00 – 15:00 uur: ‘Verkenningstafel versnelling industrialisatie bouwproces als remedie tegen tekorten bouwcapaciteit’  

Nederland staat voor een opgave om voor 2030 1 miljoen woningen bij te bouwen om aan de acute woningvraag te voldoen. De vraag is of er wel voldoende capaciteit, grondstoffen en materieel beschikbaar zijn om deze opgave te voltooien. Zeker op het terrein van ‘human capital’ worden grote tekorten verwacht, mede doordat de sector te maken heeft met andere grote maatschappelijke opgaven die gelijktijdig spelen. Vergaande industrialisatie van het bouwproces wordt aangegeven als een belangrijke oplossing zodat woningen veel sneller, met minder arbeid en eventueel met andere grondstoffen gebouwd kunnen gaan worden. Zijn deze huizen en bouwsystemen er al in voldoende mate? Sluiten die aan op de marktbehoeftes? Is de bestaande industriële productiecapaciteit in Nederland al in staat om die vraag in te vullen? Wat is nodig om opschaling te realiseren? Waar lopen partijen tegenaan? Denk mee over dit thema, scherp deelvragen aan en geef mogelijkheden en condities aan voor versnelling!

Woensdag 10 april, 14:00 - 15:00 uur: ‘Verkenningstafel versnelling innovatieadoptie door de bouw’ 

Het aantal uitdagende opgaven waar de sector voor staat is enorm, zoals de omschakeling naar CO2-neutrale gebouwen, het opheffen van woningtekorten, veiliger en gezonder bouwen et cetera. De opeenstapeling van deze uitdagingen maakt dat de oude oplossingen niet meer werken. We roepen allemaal dat innovatie en vernieuwende oplossingen meer dan ooit nodig zijn om deze opgaven tot een goed einde te brengen binnen de beperkt beschikbare tijd, middelen en bouwcapaciteit. Aan de andere kant lopen we er tegenaan dat nieuwe technieken, processen en oplossingen die er WEL zijn veel te traag door de sector worden toegepast. Deze veel besproken mismatch moet worden doorbroken en is de centrale vraag van deze verkenningstafel. Hoe kunnen we sneller inspelen op veranderingen? Hoe kunnen we adoptie (acceptatie en toepassing) door de markt bereiken? Hoe komen we voorbij de eerste stap van pilots en zorgen we voor een bredere acceptatie van deze doorbraaktechnieken en -methoden? Is het de marketing en zijn het de concurrentiebelangen die belemmerend werken? Is het het ontoereikende kennisniveau dat in de weg zit? Of ligt het toch aan de wijze waarop wij omgaan met de risico’s die ermee samenhangen? Aan welke knop(pen) denk jij dat we moeten draaien om de innovatie in de bouw te versnellen?

Donderdag 11 april, 11:00 – 12:00 uur: ‘Verkenningstafel opschaling en versnelling van de aardgasloze en circulaire renovatie van het corporatiebezit sociale woningen

We lezen elke dag alarmerende berichten over de noodzaak om de bestaande woningvoorraad te renoveren naar gezonde, toekomstbestendige, duurzame, aantrekkelijke woningen en wijken. Bovendien moet de woningvoorraad geschikt blijven voor alle sociale doelgroepen. Terwijl de krapte op de bouwmarkt de prijzen opstuwt nemen de ambities met die voorraad toe; aardgasloos, circulair, betaalbaar en met een snelheid van 5.000 woningen per week. Iedereen is het erover eens dat dat niet gaat lukken met de processen, producten en systemen zoals we die vandaag kennen en toepassen. Er moeten integrale, vernieuwende aanpakken komen om deze ambities waar te maken. Op de afzonderlijke deelgebieden wordt gelukkig al geïnnoveerd binnen diverse pilots van corporaties. Goede opvolging op deze individuele pilots ontbreekt. Kennis en ervaringen worden intern en extern nauwelijks gedeeld met als gevolg dat we niet profiteren van deze experimenten om werkelijk schaal en snelheid te gaan maken. Dat MOET anders. Ben jij een koploper of ervaringsdeskundige en ben je bereid jouw inzichten te delen? Kom dan naar de verkenningstafel en bepaal samen met anderen de criteria voor versnelling en opschaling!

AANMELDEN VERKENNINGSTAFEL

Deelnemen aan een van de verkenningstafels? Stuur dan een e-mail naar info@debouwcampus.nl met je contactgegevens en de datum waarop je wilt deelnemen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij! Vergeet je vooraf niet te registreren voor gratis toegang tot de beurs.