Agenda

CEO event coalitie Anders Reizen

CEO event coalitie Anders Reizen d.d. 24 juni 2019

Datum: 24 juni 2019 Tijd: 15:00 tot 18:00

Mobiliteit is verantwoordelijk voor circa 27% van Nederlandse CO2 uitstoot. Werkgevers in Nederland hebben grote invloed op de CO2 uitstoot door mobiliteit, immers 56% van de personenmobiliteit over de weg ligt in de invloedsfeer van werkgevers.

De ambitie van Anders Reizen is om de CO2 uitstoot door zakelijke mobiliteit in 2030 te halveren t.o.v. 2016 per fte. Om deze doelstelling te behalen is een koploperbeleid opgesteld bestaande uit de 10 meest impactvolle CO2 reductie maatregelen. Met deze 10 maatregelen is de doelstelling om 50% CO2 te reduceren meer dan haalbaar. Als alle werkgevers in Nederland het koploperbeleid doorvoeren is de potentie een jaarlijkse besparing van 4 MTon CO2.

Opschalen door het uitbreiden van de coalitie, het onderling delen van kennis en samen te werken om bijvoorbeeld collectief de CAO’s aan te passen, maken de ambitie tastbaar en uitvoerbaar. In de eerder opgestelde position paper Anders Reizen is omschreven welk flankerend beleid nodig is om deze duurzame transitie te bestendigen.

De impact van Anders Reizen gaat verder dan enkel CO2 reductie, het gaat ook om het realiseren van cultuurverandering binnen bedrijven om fit-for-the-future te zijn; bereikbaarheid, gezondheid, aantrekkelijk werkgeverschap zijn elementen die daarbij horen.

De Coalitie Anders Reizen werkt samen aan duurzame, zakelijke mobiliteit om hun CO2-uitstoot te reduceren. Ze delen kennis, wisselen ervaringen en benoemen (fiscale) belemmeringen die een duurzaam mobiliteitsbeleid in de weg staan. Zo willen ze koplopersbeleid formuleren dat de weg vrij maakt voor duurzaam mobiliteit bij veel meer bedrijven.

Lees meer informatie op de site van Anders Reizen.
En lees ook Two-pager met de 10 maatregelen van de Anders Reizen Coalitie

Lidbedrijven van NLingenieurs zijn van harte uitgenodigd om het CEO event van Anders Reizen bij te wonen. Het evenement vind plaats bij Aegon Nederland in Den Haag (Aegonplein 50, 2591 TV Den Haag). 

De inloop is vanaf 14.30 uur.