Agenda

CO-CREATIETRAJECT Vol onder maaiveld

Datum: 1 november 2019 Tijd: 9:00 tot 13:00

Organisator: COB en De Bouwcampus

 

Ben jij een visionair, dwarsdenker, innovator, vernieuwende financier, geraffineerde ondernemer of ondernemende technicus met interesse voor herinrichting van de stedelijke ondergrond? Doe dan mee aan het co-creatietraject ‘Vol onder maaiveld’ dat COB en De Bouwcampus samen organiseren en reserveer dinsdag 24 september en vrijdag 1 november in je agenda! 

Systeemsprong nodig voor ondergrondse infracstructuur
Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Energietransitie, klimaatadaptatie, extra groen in de stad, grote ondergrondse vuilcontainers, uitrol van het 5G-netwerk; allemaal belangrijke ontwikkelingen waarvoor de komende jaren de Nederlandse straten open moeten. De impact op het ruimtebeslag in de ondergrond is in de praktijk extra groot omdat er geen regie is op de aanleg, beheer en onderhoud van alle afzonderlijke elementen. Er is een structurele verandering en integrale aanpak nodig om alle ambities uit te voeren. Daar kan jij een bijdrage aan leveren!

In co-creatie op zoek naar oplossingen
Op initiatief van de gemeente Amsterdam en andere koplopergemeenten gaan we in co-creatie met de markt en kennisinstellingen op zoek naar praktische, integrale oplossingen voor herinrichting van de stedelijke ondergrond. We zoeken oplossingen die goedkoper zijn, minder overlast geven bij aanleg en onderhoud en zo flexibel zijn dat 10-15 jaar de straat niet open hoeft. 

Planning
Het co-creatietraject is in twee fasen geknipt. Tijdens de eerste fase gaan we actief op zoek naar innovatieve, of naar de woorden van een kernteamlid ‘woest aantrekkelijke’, oplossingen. Deze ideeën worden vervolgens in fase 2 op de schaal van een straat of wijk getest in pilots en proeftuinen. 

Op dinsdag 24 september vindt de eerste sessie plaats. De ideeën die we daar ophalen, gaan we tijdens de tweede co-creatiesessie op vrijdag 1 november verrijken. Er zullen circa vijf teams ontstaan die de oplossingsrichtingen verder uitwerken. Hier is een klein budget voor beschikbaar. De oplossingsrichtingen vormen het startpunt van het innovatieprogramma (fase 2).

Klik hier voor meer informatie over 'Vol onder maaiveld'. 

Aanmelden
Wil je een bijdrage leveren aan oplossingen voor het inpassingsvraagstuk? Meld je dan aan. Zijn er personen in jouw netwerk die hier zeker aan mee moeten doen? Stuur de uitnodiging dan door.       

COB en De Bouwcampus streven naar een zo goed mogelijke balans in aandachtsgebied van de deelnemers van het co-creatietraject. Daarom is je aanmelding nog geen garantie voor toelating. Het kan zijn dat niet alle geïnteresseerden een plaats krijgen. Je wordt uiteraard zo snel mogelijk hierover geïnformeerd. 

Graag tot 24 september en 1 november!