Agenda

Middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’ rondom de vervangingsopgave natte kunstwerken

‘Kundig met Kunstwerken’

Datum: 25 juni 2019 Tijd: 12:00 tot 17:30

Binnen het assetmanagement van natte kunstwerken is het vervangen en renoveren van deze kunstwerken een urgente en omvangrijke opgave. Deze opgave is een uitdaging voor de hele sector: beheerders, markt en kennisinstituten. Maar welke kennisontwikkeling heb je nodig voor het succesvol aanpakken van vervangen en renoveren van natte kunstwerken?

In het kennisprogramma werken Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO samen aan de kennisontwikkeling om de vervangings- en renovatieopgave bij natte kunstwerken (zoals stuwen, sluizen, gemalen en stormvloedkeringen) en onderdelen daarvan (zoals damwanden en sluisdeuren) effectief, efficiënt en dus kostenbesparend aan te pakken. Tijdens het middagsymposium wordt je geïnformeerd over de laatste onderzoeksresultaten van dit kennisprogramma en is er ruimte om van gedachten te wisselen over de vervangings- en renovatieopgaven van natte kunstwerken. Tevens is dit de kans om aan te sluiten bij het kennisprogramma.

Het symposium wordt gehouden bij Deltares in Delft.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.