Agenda

In gesprek met DPRA over de Routekaart Risicodialoog

Datum: 20 november 2019 Tijd: 16:30 tot 18:30

Organisator
Koninklijke NLingenieurs

Voor wie
Alle geïnteresseerde adviseurs zijn welkom, ook niet-leden van Koninklijke NLingenieurs. Let op, er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers, dus meld je snel aan.

Over dit evenement
Graag nodigen wij je uit voor de bijeenkomst waarin het DPRA een eerste versie van de ‘Routekaart Risicodialoog’ presenteert en met ons als ingenieurs- en adviesbureaus het gesprek hierover wil aangaan.

Routekaart Risicodialoog
De ‘Routekaart risicodialoog’ wordt eind november 2019 opgeleverd door het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Doel is dat overheden hiermee geholpen worden in het voorbereiden, voeren en afronden van hun risicodialoog. Veel overheden maken hierbij gebruik van ingenieurs- en adviesbureaus. Het streven is dat deze bureaus in elk geval de routekaart 'onder de arm' meenemen bij de advisering van de overheden en daar hun eigen visie, tools en advies tegenaan kunnen zetten.

Bijeenkomst
De kern van de bijeenkomst is het gesprek over de risicodialoog als sleutelpositie tussen de stresstest en uitvoeringsagenda. We hebben Yigall Schilp van DPRA bereid gevonden een eerste versie van de routekaart te presenteren om alvast te laten zien wat we kunnen verwachten. Daarna willen we met elkaar het gesprek voeren over hoe we als ingenieurs- en adviesbureaus bij het vervolg en de verdere verrijking ervan betrokken kunnen zijn. 

Programma
16.30 uur    Inloop en ontvangst met koffie en thee.

Welkom door Edwin van der Strate, Brancheambassadeur Klimaatadaptatie.

                  Presentatie Routekaart risicodialoog door Yigall Schilp van DPRA.

                  Gesprek en discussie met daarbij een kleine maaltijd.

18.30 uur    Afronding.

 

Locatie
nader te bepalen in Utrecht 

Aanmelden
Meld je nu aan via jetze.visser@nlngenieurs.nl