Agenda

Werksessie Klimaatadaptatie – DPRA & Koninklijke NLingenieurs

Datum: 5 juli 2018 Tijd: 12:30 tot 18:30

Eerder is een save the date verstuurd van DPRA over klimaatstresstests en een save the date voor een brainstormsessie van Koninklijke NLingenieurs op donderdag 5 juli. Omdat beide sessies gelijktijdig gepland staan en inhoudelijk op elkaar aansluiten hebben we de samenwerking met elkaar opgezocht. Op 5 juli organiseren wij nu gezamenlijk in de middag een bijeenkomst.

Het eerste gedeelte van de middag zal worden begeleid voor Team Stresstest van DPRA over de Handreiking voor een gestandaardiseerde stresstest light. De Handreiking kwam begin dit jaar beschikbaar. Inmiddels hebben vele gemeenten en andere stakeholders praktijk ervaringen opgedaan met de stresstesten waarbij marktpartijen vaak ondersteuning leveren. Op dit moment wordt er met vereende kracht gewerkt aan de doorontwikkeling van standaarden voor de stresstest, en daar betrekken we jou graag bij!

Het tweede gedeelte van de middag zal worden begeleid door de branche ambassadeurs Klimaatadaptatie van Koninklijke NLIngenieurs. Het betreft een brainstormsessie over de huidige beleidsaanpak klimaatadaptatie: Hoe kan dat beter en slimmer? Doel: vanuit onze brede ervaringen de effectiviteit van het huidige beleid toetsen en als branche met verbetervoorstellen komen. Hoe kunnen we klimaatadaptatie versnellen? Hoe kunnen we barrières wegnemen? Hoe kan de financiering verbeterd worden? Dit doen we in de vorm van een pressure cooker. De resultaten zullen we namens Koninklijke NLingenieurs aanbieden aan het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.