Koninklijke NLingenieurs doet actief mee in het maatschappelijke en politiek-bestuurlijke debat als inhoudelijke en constructieve gesprekspartner. We zorgen ervoor dat het werk van ingenieursbureaus zoveel mogelijk impact kan hebben en dat het impactvolle werk van ingenieursbureaus zichtbaar is. Een duurzame ontwikkeling van de fysieke omgeving is daarbij leidend.


Onze lobbykracht zetten we in bij gemeenten, provincies, waterschappen, de Rijksoverheid en in Europa. Wij zijn aangesloten bij de ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland, de Europese koepelorganisatie EFCA en de wereldwijde federatie FIDIC. Onze leden zijn automatisch lid van deze koepelorganisaties en belangenbehartigingsorganisaties.

Onze bestuursleden en het verenigingsbureau zijn actief als belangenbehartiger en we hebben zeer betrokken lidbedrijven. Brancheambassadeurs en andere medewerkers van leden nemen namens de vereniging deel aan overleggen met opdrachtgevers en andere stakeholders. Bekijk hier de lijst in welke overleggen we zitting hebben. 

Wij zetten ons in voor goede marktcondities voor onze leden en behartigen de belangen van onze leden binnen maatschappelijke, overkoepelende thema’s:
Veiligheid / Digitalisering / Stikstof / Vakmanschap en arbeidsmarkt / Samenwerken en contracteren / Innovatie / Integraal ontwerp / Woningbouw

Klik op het onderwerp en lees meer over onze dossiers. Ben je lid? Log dan in op de ledenomgeving voor meer belangeninformatie. Neem voor vragen contact op met Willemien Bosch, via willemien.bosch@nlingenieurs.nl.

Word lid en laat ons ook de belangen van jouw organisatie vertegenwoordigen! 

Meld hier jouw belang dat je behartigd wil zien

Graag ontvangen we jouw ideeën of zorgpunten waarmee wij een geluid uit de hele vereniging kunnen laten horen. Welk onderwerp moeten wij wat jou betreft agenderen bij opdrachtgevers, beleidsmakers, kennisinstellingen of in onze eigen vereniging?

Lid van NLingenieurs