Koninklijke NLingenieurs behartigt de belangen van onze leden binnen maatschappelijke, overkoepelende thema’s. Lees hier meer over het dossier Digitalisering.

 

Koninklijke NLingenieurs is medeondertekenaar van digiGO, voorheen DigidealGO. Het is een brede samenwerking van overheden en private partijen in de ontwerp-, bouw- en technieksector om te bouwen aan digitalisering. Een belangrijke ambitie is het bevorderen van deelbare en bruikbare informatie in de sector. Daarom wordt er gewerkt aan een Digitaal Stelsel voor de gebouwde omgeving. Koninklijke NLingenieurs en de BNA trekken bij dit dossier nauw samen op.

Via de EFCA Digitization and BIM Committee en de FIDIC Digital Transformation Committee werken we mee aan de stroomlijning van afspraken op Europees en mondiaal niveau en ondersteunen we de kennisuitwisseling binnen de internationale ingenieursbranche.

In de Community Digitalisering van Koninklijke NLingenieurs vindt de afstemming en samenwerking binnen de vereniging plaats.

Lees hier de meest recente Position paper met betrekking tot digitalisering in de branche.

Read here the most recent Position paper regarding digitalisation in the industry.