Op deze pagina ‘Dossier Coronavirus’ vind je de link naar verschillende loketten die antwoord geven op vragen over de gevolgen van het Coronavirus voor de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt deze pagina bijgewerkt met de meest recente informatie over bijvoorbeeld de noodmaatregelen voor ondernemers.

Als branchevereniging blijven wij actief met opdrachtgevers als overheden, Rijkswaterstaat, de Waterschappen, gemeenten en partners in de bouwketen overleggen over hoe we het werk, de opdrachtenaanvoer, voor onze leden kunnen continueren en oplossingen voor knelpunten kunnen aandragen.

Link naar laatste nieuws:

Videoboodschap voor de leden van Koninklijke NLingenieurs van bestuursvoorzitter Carla Moonen

 

Koninklijke NLingenieurs ondersteunt verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland' [22 april 2020]

Gemeenschappelijke verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'

Resultaten quickscan effecten coronacrisis

https://www.nlingenieurs.nl/nieuws/effecten-coronacrisis-zichtbaar/