Links naar diverse loketten en rekentools 

Coronacalculator van VNO-NCW

www.coronacalculator.nl

VNO-NCW 

www.vno-ncw.nl/corona 

MKB 

www.mkb.nl/corona

KVK

www.kvk.nl/corona