Nieuws 25 juli: Oproep VNO-NCW en MKB-Nederland in verband met oplopend aantal besmettingen

Brief Oproep VNO-NCW en MKB-Nederland

Nieuws 20 mei 2020: ook opdrachten voor woningbouw en utiliteitsbouw in 2020 naar voren gehaald

De ministerraad heeft vandaag - 20 mei 2020 - ingestemd met verschillende maatregelen om door te bouwen tijdens de Coronacrisis. Eerder al bereikte Koninklijke NLingenieurs samen met onder andere partners uit de bouwketen dat de opdrachten in de infrasector naar voren worden gehaald om de aanbestedingen en opdrachtenstroom op gang te houden tijdens deze crisis. Dat is nu ook voor de woningbouw en utiliteitsbouw gelukt! Een mooi resultaat waar wij zonder meer trots op zijn! 

De kamerbrief met de geschetste maatregelen om aanbestedingen en opdrachten voor woningbouw en utiliteitsbouw naar voor te halen lees je hier: 

Kamerbrief maatregelen doorbouwen tijdens de Coronacrisis

Nieuws 23 april 2020: 2 handelingskaders en een kamerbrief

Het handelingskader betalingen en liquiditeit bevat maatregelen voor snelheid en continuïteit van betalingen vanuit Rijkswaterstaat. 

Handelingskader betalingen en liquiditeit

Met handelingskader Coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen van Rijkswaterstaat biedt het Ministerie van van Infrastructuur en Waterstaat voor Rijkswaterstaat, inschrijvers en opdrachtnemers een consistente handelingslijn om samen tot oplossingen te komen bij knelpunten als gevolg van overheidsmaatregelen of RIVM-richtlijnen in verband met het coronavirus in een lopend contract, een aanbesteding of een nieuw contract.

Handelingskader Coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen van Rijkswaterstaat

In de kamerbrief aanpak infrasector tijdens Coronacrisis het advies van minister Cora van Nieuwenhuizen om de opdrachtenstroom op infrastructurele werkzaamheden op gang te houden: 

Kamerbrief aanpak infrasector tijdens Coronacrisis

 

Nieuws 22 april 2020: gemeenschappelijke verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'

Samen met, onder andere, een aantal partners uit de bouwketen (Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus), ministeries, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Prorail, Rijkswaterstaat, Aedes en nog veel meer partijen ondersteunen wij als branchevereniging van advies,- management- en ingenieursbureaus de verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'. 

Het belang van doorbouwen aan Nederland is groot. De continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector moet gewaarborgd blijven om het woningtekort niet verder te laten oplopen. De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben daarom de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld. De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert met de partijen om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken.

De verklaring vind je hier:

Gemeenschappelijke verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'

 

Protocol Veilig Samen Doorwerken 

Door Koninklijke NLingenieurs is met hulp van enkele leden een aanvulling gemaakt op het protocol Veilig Samen Doorwerken van de samenwerkende brancheorganisaties, BZK en RIVM. De aanvulling van NLingenieurs gaat specifiek over veldwerk, milieuonderzoek, inspecties en inventarisaties in de buitenlucht en inspecties in gebouwen. Het protocol is nu ook voorgelegd aan BZK en RIVM met als doel om uiteindelijk opgenomen te worden in het bredere protocol Veilig Samen Doorwerken. Omdat de planning daarvan onduidelijk is, publiceren we onze aanvulling alvast op de ledenpagina en op onze website.

Aanvulling protocol Veilig Samen Doorwerken door Koninklijke NLingenieurs

Samen veilig doorwerken protocol rijksoverheid

 

Maatregelen en adviezen met betrekking tot het Coronavirus:

Bijlage 1: Internationale en Europese maatregelen om economische gevolgen COVID-19 te mitigeren

Bijlage 2: werktijdsverkorting 

Kabinetsbrief noodpakket banen en economie

Brief provincies inzake samenwerking aan continuïteit

Brief Waterschappen inzake samenwerken aan continuïteit

Brief Gemeenten inzake samenwerking aan continuïteit