Koninklijke NLingenieurs behartigt de belangen van onze leden binnen maatschappelijke, overkoepelende thema’s. Lees hier meer over het dossier Stikstof.

 

De hoogte van de stikstofdepositie in Nederland is slecht voor de natuur. Koninklijke NLingenieurs steunt de inzet van het coalitieakkoord om de uitstoot te halveren in 2030. De brede bouwsector die zelf voor slechts 0,6% bijdraagt aan de landelijke stikstofdepositie moet wat ons betreft snel stappen maken richting 0%. Dat voorkomt uitstel en afstel van projecten en daarmee kan de sector ook haar steentje bijdragen aan de verduurzaming van het land. Tegelijkertijd vragen we als branche aandacht voor het laten doorgaan van bouw- en infraprojecten waar dit binnen de bestaande regelgeving kan. Het is belangrijk dat de overheid betrouwbaar, voorspelbaar en uniform optreedt. Wij spreken in diverse werkgroepen van LNV en VNO-NCW hierover mee.

In het blad ‘Forum’ van VNO-NCW zijn mede met onze input zeven uitspraken van boeren, burgers en buitenlui (inclusief politici) op een rij gezet over de stikstofproblematiek, plus de feiten. Lees hier het artikel

Lees hier het position paper Stikstof dat NLingenieurs heeft opgesteld in januari 2023.