Energietransitie

Koninklijke NLingenieurs wil actief bijdragen aan de ambities van het Klimaatakkoord. Er wordt veel over de energietransitie gepraat in verschillende verbanden, waaronder de klimaattafels. Het blijft alleen nog teveel hangen in praten, er is te weinig oplossingsgericht doen. We willen dit proces versnellen!

De energiesector is divers, kent veel verschillende partijen, leveranciers en klanten, daarom is er geen standaardoplossing. NLingenieurs verbindt al deze partijen en klanten aan elkaar en kan zo tot een integraal ontwerp voor de energietransitie komen. 

Dit doen we door 'ontwerptafels' te organiseren. Voor elke ontwerptafel nodigen we een klant uit met een uitdaging omtrent de energietransitie. We maken gezamenlijk een ontwerp en helpen de klant concreet op weg. De leerpunten en voorbeelden communiceren we in breder verband om de hele sector verder te helpen. Hiermee vergroten wij de zichtbaarheid van onze branche in het maatschappelijke en politiek-bestuurlijke debat en zorgen wij dat ingenieursbureaus interessante gesprekspartners zijn aan klimaattafels. 

Wij willen actief bijdragen aan de ambities van het Klimaatakkoord door te:

  • Versnellen
  • Verbinden
  • Ontwerpen

Wat we hiermee willen bereiken is dat:

  • Techniek top of mind wordt
  • Ingenieurs proactief betrokken worden aan de voorkant van processen