Gezonde en duurzame gebouwde omgeving

In de transitie van steden wordt er aan de voorkant meer gestuurd op wat men wil bereiken op het gebied van economische en humane vraagstukken met als doel een duurzame maatschappij te realiseren. De bewustwording van de uitdaging waar wij voor staan, is duidelijk aanwezig, maar de manier waarop wij deze ambitie gaan omzetten in resultaten is minder duidelijk en concreet.

NLingenieurs richt zich op de maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen die Nederland ziet op het vlak van gezondheid, circulariteit en duurzaamheid van de gebouwde omgeving. De grote uitdaging voor de tien grootste steden is dat er meer moet worden gekeken naar humane vraagstukken. Hoe houden we de stad en het stedelijk gebied voor iedereen betaalbaar, bereikbaar en bewoonbaar?

Er is een start gemaakt vanuit een vernieuwde visie op ontwerpen, maar dit moet grond aan de voeten krijgen in de praktijk.

Publicaties 2020

Maarten Schäffner op Duurzaam Gebouwd:

www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20200624-de-lonkende-maar-ook-gevaarlijke-kant-van-co2-reductie-door-covid-19-deel-1

www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20200708-de-lonkende-maar-ook-gevaarlijke-kant-van-co2-reductie-door-covid-19-deel-2

Basak Karabulut (oud-brancheambassadeur GDGO):

www.nlingenieurs.nl/nieuws/crisistijden-en-het-belang-van-een-vitale-omgeving/

www.nlingenieurs.nl/nieuws/blog-2-uit-de-reeks-effecten-van-corona-op-de-bouwsector/