Koninklijke NLingenieurs behartigt de belangen van onze leden binnen maatschappelijke, overkoepelende thema’s. Lees hier meer over het dossier Innovatie.

 

Ingenieursbureaus zijn een belangrijke schakel in het innovatielandschap van Nederland. Diverse ingenieursbureaus hebben een rechtstreekse relatie met universiteiten en/of kennisinstellingen en hebben zo toegang tot de nieuwste kennis. Deze kennis passen ze vervolgens toe in projecten. Daarmee hebben ingenieursbureaus een belangrijke taak bij de valorisatie van nieuwe kennis. Deze eigenstandige positie van onze branche, die weer anders is dan veel andere marktpartijen zoals aannemers en leveranciers, brengen we vanuit Koninklijke NLingenieurs continu onder de aandacht in de sector.

Koninklijke NLingenieurs is actief deelnemer in de Topsector Water en Maritiem en binnen TKI Bouw en Techniek. Daar denken we mee in de programmering en agendering van de kennis. Met de TO2-Instellingen, organisaties voor Toegepast Onderzoek, heeft Koninklijke NLingenieurs regelmatig contact op verschillende niveaus.

Binnen Koninklijke NLingenieurs treffen de leden elkaar op dit onderwerp binnen het Innovatiemanagersoverleg dat ongeveer eens per jaar bij elkaar komt.