Klimaatadaptatie

Ons doel is het aanjagen van initiatieven rondom klimaatadaptatie en vanuit het ingenieursoogpunt meedoen in het maatschappelijke debat. We staan aan de vooravond van een grootschalige verbouwing van de Nederlandse steden. Dit vraagt veel van de hele bouwsector en we hebben geen tijd te verliezen. Er zijn ingenieuze tovenaars nodig om dit vraagstuk aan te pakken! 

Nederlandse ingenieurs kunnen helpen en ervoor zorgen dat overheden in Nederland sneller tot actie overgaan. Dat doen we door pre-concurrentieel mee te denken hoe deze opgave van klimaatadaptatie het beste kan worden opgepakt en hoe de markt daarbij het beste betrokken kan worden.  

Klimaatadaptatie heeft behoefte aan een gedegen, integrale, technische en procesmatige aanpak. Ingenieurs zijn hierbij nodig en kunnen helpen:

  • De implicaties van de verschillende maatregelen goed te duiden.
  • De integriteit te bewaken en te bekijken of maatregelen ook doelmatig zijn.
  • Praktische toepasbaarheid en innovatiekracht te bieden. 
  • Verder te kijken dan klimaatadaptatie alleen: draagt het bij aan de ontwikkeling van een betere leefomgeving?
  • Te zorgen voor een lang 'technisch geheugen' omdat we vaak de vraagbaak van overheden zijn.
  • Kennis te verspreiden. Koninklijke NLingenieurs draagt hier actief aan bij.

We stellen ons op als een onafhankelijke sparringpartner en we organiseren activiteiten om bewustzijn, handelingsperspectief en gedragsverandering rondom klimaatadaptatie te vergroten, binnen en buiten de branche.