Mobiliteit 

Koninklijke NLingenieurs richt zich op de maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen die Nederland ziet op het vlak van mobiliteit. Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, moet de ingenieursbranche de mogelijkheden die o.a. nieuwe informatie- en communicatietechnologie√ęn ons bieden, benutten. Het thema Mobiliteit kent een sterke samenhang met de andere drie  thema's van NLingenieurs en richt zich daarom ook op een integrale aanpak van de voor ons liggende uitdagingen.

Het doel is een waardevolle en onderscheidende bijdrage leveren aan een mobiliteitsoplossing voor Nederland en de ingenieursbureaus in positie brengen om optimaal te kunnen bijdragen aan een oplossing.

Meer specifiek:

  • We willen een bijdrage leveren aan het mobiliteitsvraagstuk.
  • We willen gezien worden als een partner die te vertrouwen is.
  • We willen betrokken worden bij mobiliteitsthema‚Äôs voordat de opdracht komt.
  • We willen dat er bij partijen in het speelveld het besef is van het belang van ingenieursbureaus bij de mobiliteit in de toekomst.
  • We willen invloed uitoefenen, meer zichtbaar worden en een serieuze gesprekspartner zijn op het maatschappelijke en politiek-bestuurlijke debat met een positieve uitwerking op de niveaus van beleidsmatige uitwerking en het ontwerp- en realisatieproces.