Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteit en veiligheid van de bouw zijn onderwerpen waarmee onze leden zich dagelijks bezighouden. Wij steunen het streven van het Rijk naar kwalitatief goede en veilige gebouwen voor bewoners en gebruikers. Daarom steunen we ook de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Vanuit onze rol als onafhankelijk adviseur in de bouwketen hebben wij wel zorgen over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van een aantal punten uit deze wet. Deze punten benoemen we in een overzichtelijke Position Paper Wkb die we aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben verzonden. Uiteraard houden we het niet alleen bij observaties vanaf de zijlijn, maar geven we ook adviezen voor verbeteringen en willen we hierover sectorbreed in overleg treden.

Position Paper WKB - Koninklijke NLingenieurs>>

 

Stikstof

De hoogte van de stikstofdepositie in Nederland is slecht voor de natuur. Koninklijke NLingenieurs steunt de inzet van het coalitieakkoord om de uitstoot te halveren in 2030. De brede bouwsector die zelf voor slechts 0,6% bijdraagt aan de landelijke stikstofdepositie moet wat ons betreft snel stappen maken richting 0%. Dat voorkomt uitstel en afstel van projecten en daarmee kan de sector ook haar steentje bijdragen aan de verduurzaming van het land. Tegelijkertijd vragen we als branche aandacht voor het laten doorgaan van bouw- en infraprojecten waar dit binnen de bestaande regelgeving kan. Het is belangrijk dat de overheid betrouwbaar, voorspelbaar en uniform optreedt. Wij spreken in diverse werkgroepen van LNV en VNO-NCW hierover mee.

Position Paper Stikstof - Koninklijke NLingenieurs>>