Koninklijke NLingenieurs behartigt de belangen van onze leden binnen maatschappelijke, overkoepelende thema’s. Lees hier meer over het dossier Vakmanschap en arbeidsmarkt.

 

Vakmanschap

Betrouwbaar ingenieurswerk begint met vakmanschap van de ingenieurs. Daarvoor zijn goede opleidingen onontbeerlijk. Op sommige werkterreinen, zoals brandveiligheid en constructieve veiligheid, kan het noodzakelijk zijn om aantoonbaar extra opleiding te hebben. Koninklijke NLingenieurs is pleitbezorger van (vak)registers zoals het constructeursregister of de chartered engineers. Zij zal zelf geen register ontwikkelen, maar KIVI is hier wel mee bezig.

Normen en standaarden

Normen en standaarden dragen bij aan de kwaliteit van ons werk. Bovendien kunnen normen zorgen voor een efficiëntere inzet van mensen. Koninklijke NLingenieurs heeft diverse vertegenwoordigers die werken aan normen, richtlijnen en standaarden bij de NEN, het CROW en andere instellingen.

Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is zeer voelbaar in de branche en wordt al enkele jaren als een van de belangrijkste zorgpunten van de bedrijven genoemd. De insteek vanuit Koninklijke NLingenieurs is om te kijken hoe we met de beschikbare mensen meer werk kunnen doen door inzet van nieuwe technologie en door bijvoorbeeld eenvoudiger tenderprocedures en minder arbeidsintensieve contractbeheersing. Ook vinden we het om deze reden een zeer slechte zaak dat diverse bèta-technische opleidingen aan universiteiten een beperking hebben van het aantal opleidingsplekken (numeri fixi). Wij zetten ons in het Haagse in voor het afschaffen van deze numeri fixi.

Social Return

Social return is het opnemen van een voorwaarde in een aanbesteding om te stimuleren dat bedrijven extra banen, leerwerkplekken en stageplekken creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als ingenieursbranche staan wij volledig achter dit doel. Wij zien dat opdrachtgevers in toenemende mate eisen stellen op het gebied van social return die vaak niet aansluiten bij de aard van het werk van ingenieursbureaus. Wij vragen opdrachtgevers een bredere invulling te geven aan social return en het Rijk om eenduidige richtlijnen te ontwikkelen zodat er een betere aansluiting komt.