Koninklijke NLingenieurs behartigt de belangen van onze leden binnen maatschappelijke, overkoepelende thema’s. Lees hier meer over het dossier Woningbouw.

 

In februari 2021 heeft Koninklijke NLingenieurs met 33 andere organisaties de Actieagenda Wonen gepresenteerd aan de formateur. In deze agenda doen de opstellers een groot aantal voorstellen hoe de bouw van nieuwe woningen kan worden versneld zodat de doelstelling van 1 miljoen woningen in 10 jaar gerealiseerd kan worden. Koninklijke NLingenieurs vraagt binnen dit gezelschap de aandacht voor verduurzaming en de integrale fysieke leefbaarheid van de wijken waarin deze woningen komen te staan.

Wij bepleiten daarnaast een actieve aanpak van het binnenklimaat van gebouwen, met name die van schoolgebouwen.