Agenda

Nieuwjaarsbijeenkomst Koninklijke NLingenieurs inclusief bekendmaking winnaars De Vernufteling

Digitale sessie via Teams, alleen voor genodigden

Koninklijke NLingenieurs kijkt terug op een bijzonder 2020. Een jaar waarin het coronavirus ons normale leven op zijn kop heeft gezet. Een jaar waarin wij met z’n allen gedwongen zijn om zoveel mogelijk vanuit huis te werken en elkaar vooral digitaal te ontmoeten. Maar ook een jaar waarin Koninklijke NLingenieurs duidelijk haar stem heeft laten horen op de juiste niveaus. Bij de diverse ministeries als het gaat om het versnellen van projecten in de woningbouw en infrastructuur om de economie en in het bijzonder het ingenieurswerk draaiende te houden, maar ook op de voor onze branche belangrijke dossiers als stikstof, digitalisering en veiligheid. Het laat zien dat wij als vereniging wendbaar zijn en snel met impact kunnen handelen.

In 2021 gaan we hiermee door. Vanuit een stevige basis bouwen we verder om met nog meer impact onze branche te vertegenwoordigen op de juiste plekken. We willen onze basis verbreden en versterken door in te zetten op ledenwerving. We investeren in het verbeteren van onze zichtbaarheid zowel binnen de vereniging als naar onze externe partners waarbij wij hen meenemen hoe wij als ontwerpers van de toekomst onze bijdrage kunnen en willen leveren aan de complexe maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Tijdens de uitreiking van De Vernufteling 2020, onderdeel van deze nieuwjaarsreceptie, krijg je een inkijkje in de innovaties die onze leden hebben bedacht voor deze vraagstukken. Wij heffen graag digitaal met jullie, leden en relaties, het glas.  

Het programma is als volgt:

15.50 – 16.00    Inloop

16.00 – 16.15    Welkom en nieuwjaarstoespraak door Carla Moonen, bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs

16.15 – 16.25    Toespraak Guido Dekker, voorzitter JongNLingenieurs

16.25 – 16.50    Prijsuitreiking De Vernufteling door Jacolien Eijer – de Jong, juryvoorzitter De Vernufteling en directeur Koninklijke NLingenieurs

16.50 – 16.55    Afsluiting door Carla Moonen

Genodigden hebben inmiddels de persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. 

 

×

Aanmelden nieuwsbrief